sobota, 28 maja 2011

Wystawy 2011/Exhibitions 2011Jeszcze tylko miesiąc pozostał do otwarcia jednej z najważniejszych wystaw 2011 roku. Już 29 czerwca rozpocznie się bowiem w Naumburgu Der Naumburger Meister. Bildhauer und Architekt im Europa der Kathedralen, która potrwa do 2 listopada.


Natomiast już od 20 maja można w Pradze oglądać wielką wystawę Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami , zorganizowaną w ramach obchodów Roku Rožmberkovskiego, majacego uczcić ten niezwykle wpływowy w średniowiecznych Czechach ród. Wystawa potrwa do 20 sierpnia.

Z kolei Muzeum Archidiecezjalne w Ołomujcu zorganizowało wystawę Victimae Paschali laudes . Velikonoční liturgie a výtvarné umění. Wystawe można oglądać do 21 sierpnia.Dwie ciekawe wystawy można w najbliższym czasie obejrzeć w Wiedniu.Od 15 kwietnia do 17 lipca odbywa się w Dolnym Belwederze wystawa Der Abtenauer Altar von Andreas Lackner na której zaprezentowano ostatnio odrestaurowane figury świętych Błażeja, Ruperta i Maksymiliana dłuta Lacknera.

Natomiast w Kunsthistorisches Museum pomiędzy 31 maja a 4 września można obejrzeć wystawe poświęconą niemieckiemu portretowi u progu renesansu: Dürer - Cranach - Holbein Die Entdeckung des Menschen: Das deutsche Porträt um 1500.

Ciekawie zapowiada się również wystawa Kloster Lorsch. Vom Reichskloster Karls des Großen zum Weltkulturerbe der Menschheit, która potrwa od 28 maja do 29 stycznia przyszłego roku.


Na koniec chcieliśmy jeszcze wspomnieć o wystawie Vittore Crivelli da Venezia alle Marche. Maestri del Rinascimento nell'Appennino odbywającej się w Sarnano od 21 maja do 6 października, prezentujące twórczość malarzy działających w drugiej połowie XV wieku w rejonie Marche.

----------------------------------------------------------------------------------------------


Across Europe a number of important exhibitions will emphasize medieval art this year. Here is a selection of some that have caught our attention:

Austria

At the Belvedere (Vienna) there is an opportunity to see the newly restored Abtenauer Alter by Andreas Lackner of 1518. 15.04 – 17.07.2011. 


At the Kunsthistorisches Museum, the intriguingly titled, “Dürer - Cranach – Holbein. The Discovery of Man: the German Portrait around 1500”runs 31.05 – 04.09.2011.

Czech RepublicIn Prague, “The Rosenbergs” focuses on these influential noblemen of the medieval and renaissance periods. 20.05 – 20.08.2011

In Olomouc, “Victimae Paschali laudes. Easter Liturgy and the Fine Arts” at the Olomouc Archdiocesan Museum which will run till 21.08.2011.

Germany

The Naumburg Master - Sculptor and Architect in the Europe of Cathedrals“, the Saxony-Anhalt State Exhibition in Naumburg 29.06 – 02.11.2011.

At Lorsch, “Kloster Lorsch. From Monastery of the kingdom of Charlemagne to World Heritage Site” 28.05 – 29.01.2012.

Italy

An exhibition about the fascinating work of Crivelli: “Vittore Crivelli da Venezia alle Marche. Maestri del Rinascimento nell'Appennino” Sarnano. 21.05 – 06.10.2011.

poniedziałek, 23 maja 2011

Nowa analiza Drzwi Gnieźnieńskich / Iconographic Methodology and the Gniezno Doors in Paweł Stróżyk's New Book

Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach dziedzin z zakresu nauk pomocniczych historii jest ikonografia historyczna. I właśnie tej problematyce poświęcona jest ostatnia publikacja Pawła Stróżyka „Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie Drzwi Gnieźnieńskich”. W pierwszej części pracy, autor omawia problematykę związaną z nieczęstym, jak sam zauważa, wykorzystywaniem źródeł ikonograficznych w badaniach historyków. Część druga natomiast, to próba zmierzenia się z zagadką Drzwi Gnieźnieńskich. Analizując dzieło przy pomocy metod badawczych właściwych dla uprawianej przez siebie dziedziny, Stróżyk wysuwa nowe hipotezy dotyczące fundatora czy pierwotnego miejsca przeznaczenia gnieźnieńskiego zabytku. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu Historii UAM.


Paweł Stróżyk, Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie Drzwi Gnieźnieńskich, Instytut Historii UAM, Poznań 2011, 300 pp, 30 PLN


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Paweł Stróżyk’s new book, “The Iconographic Source in Source-based Studies. The Gniezno Doors as Example”, takes up the popular and much debated issue of historical iconography in research. The first part of the book examines what the author considers to be the infrequent use of iconographic sources by historians. In the second part, however, Stróżyk attempts to enlist the approach outlined in the first to analyze the Gniezno Doors. His application of iconographic history brings forth new theories concerning the work’s patron and its original location.

Paweł Stróżyk, Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie Drzwi Gnieźnieńskich, Instytut Historii UAM, Poznań 2011, 300 pp, 30 PLN

czwartek, 19 maja 2011

Nowe wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku / New Exhibitions at Malbork Castle Museum

W tym roku przypada pięćdziesiąta rocznica utworzenia Muzeum Zamkowego w Malborku. Z pośród imprez towarzyszących obchodom zwróciły nasza uwagę dwie wystawy.


Pierwsza z nich, zatytułowana „Szczerbiec – miecz koronacyjny królów polskich w świetle badań technologicznych” przedstawia wyniki analiz, przeprowadzonych przez dr Marcina Biborskiego z Instytutu Archeologii UJ, przy udziale dr Grzegorza Żabińskiego z Muzeum Zamkowego w Malborku i mgr. inż. Janusza Stępińskiego z Instytutu Metalurgii AGH. Rezultatem, zaprezentowanych na tej bardzo interesującej choć niewielkiej wystawie, badań jest między innymi, ustalenie techniki oraz materiału użytych do wykonania miecza, czy próba odpowiedzi na pytania dotyczące czasu i miejsca powstania zabytku. Wystawę będzie można oglądać do 30 września.


Natomiast od 21 maja do 2 października na Zamku Średnim będzie można obejrzeć ekspozycję pod tytułem „Crème de la crème. Najcenniejsze z cennych malborskiego muzeum”. Wśród pokazanych eksponatów znajdą się między innymi arcydzieła sztuki gotyckiej - Chrystus w Ogrojcu (dzieło z warsztatu toruńskiego), św. Jerzy czy XV wieczne manuskrypty z traktatami Jana Dunsa Szkota.


---------------------------------------------------------------------------------------------------


We are pleased to report about two exhibitions opening in May at Malbork castle: “Szczerbiec – miecz koronacyjny królów polskich w świetle badań technologicznych” (“The Jagged Sword: Technological Studies on the Coronation Sword of the Polish Kings” 06.05 – 30.09.2011) and “Crème de la crème. Najcenniejsze z cennych malborskiego muzeum” (“Crème de la crème. Malbork Museum’s most precious of the precious” 21.05 – 02.10.2011). Both exhibitions form parts of the 50-year anniversary of the Museum's founding.


The smaller, though equally significant exhibition, focuses on the “Jagged Sword” used for the coronation of Polish kings since 1320. Though the original (housed in Wawel Castle in Cracow) will not make an appearance, one of its facsimiles will be present alongside a presentation of the technical research that was conducted on the sword over the past year by Marcin Biborski (Institute of Archeology, Jagiellonian University), Janusz Stępiński (Institute of Metalurgy, University of Science and Technology, Cracow) and Grzegorz Żabiński (Malbork Castle Museum). The result were published in volume 14 of Studia Waweliana, Cracow, 2009: Marcin Biborski, Janusz Stępiński, Grzegorz Żabiński, "Nowe badania nad Szczerbcem – mieczem koronacyjnym królów polskich" ("New Research on the Szczerbiec – the Coronation Sword of Kings of Poland" summary).


With a telling title, the latter exhibition will bring together over 30 of the museum’s most prized objects. The Gothic period will figure significantly among the works to be displayed in the recently resorted interior of the Great Refectory of the castle. Among these: Christ in the olive garden by the Master of the Torun Beautiful Madonna (1390-95), a carved St. George in its original placement, the so called Treasure from Kwidzin along with mid 15th century philosophical manuscripts of Duns Scotus.

sobota, 14 maja 2011

Piotr Grotowski "Święci wojownicy" / Piotr Grotowski “Arms and Armour of the Warrior Saints”

Badania nad ubiorem i uzbrojeniem bizantyńskim nie są dziedziną łatwą. Znikoma ilość zachowanych artefaktów a także niewiele źródeł  powodował, że jeszcze do niedawna niewiele wiedzieliśmy na ten temat. Wśród niewielkiej grupy naukowców, którzy poświęcili się badaniom tego zagadnienia znajduje się Piotr Grotowski. Wynikiem jego wieloletniej pracy jest wydana ostatnio książka „Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843-1261)”. Autor zawarł w niej obszerną analizę ubioru i uzbrojenia używanego na terenach imperium bizantyńskiego od końca ikonoklazmu do odzyskania Konstantynopola. Punktem wyjścia do rozważań nad badanym tematem stały się dla autora wyobrażenia tytułowych świętych wojowników, których nie brakuje w sztuce bizantyńskiej tego okresu. Grotowski, konfrontując ten materiał ikonograficzny z tekstami źródłowymi omawia bardzo szczegółowo uzbrojenie, wyposażenie i insygnia  używane wówczas w armii bizantyńskiej, jak również stara się rozpoznać chronologię zmian jakim ono podlegało w czasie tych czterech wieków. Książka, co warto podkreślić, została wydana w dwóch językach, polska wersja ukazała się nakładem wydawnictwa WAM, natomiast angielską Brill. 

Piotr Łukasz Grotowski, Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843-1261), WAM, Kraków 2011, 496+64 strony, cena 79 PLN


Piotr Grotowski, Arms and Armour of the Warrior Saints: Tradition and Innovation in Byzantine Iconography (843–1261), Leiden: Brill, 2010. 704 pp., price 191 
---------------------------------------------------------------------------------------------


A recent book by Piotr Grotowski explores the arcane field of costume and armor in the Byzantine period. Grotowski’s publication, „Święci wojownicy” (English version published as “Arms and Armour of the Warrior Saints”, Leiden: Brill, 2010) is an in-depth analysis of the dress and armor used in the Byzantine empire persistent in its iconography. Understood as a point relative to its Classical precedents, Grotowski's study questions the iconography's dependence on these sources and the originality of the Byzantine examples used by the mid-Byzantine Army. The analysis includes reference to military manuals and together with the visual evidence provides, according to the publishers notes, (Brill) "a good indicator of iconographic innovation in the art of Byzantium." Additionally - and on the side - a bilingual issue of Grotowski's publication is a welcome extension of Polish scholarship to non-Polish readers.


Piotr Łukasz Grotowski, Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843-1261), WAM, Kraków 2011, 496+64 strony, cena 79 PLNPiotr Grotowski, Arms and Armour of the Warrior Saints: Tradition and Innovation in Byzantine Iconography (843–1261), Leiden: Brill, 2010. 704 pp., price 191 €

wtorek, 10 maja 2011

Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I / Master Benedict – Architect to King Sigismund I

Początek XVI wieku to okres, w dziejach sztuki polskiej, niezwykle skomplikowany. Jest to czas, w którym miejscowi mistrzowie, wychowani w tradycji gotyckiej muszą sprostać nowym modom nadchodzącym z Włoch. Właśnie w pierwszym trzydziestoleciu wieku XVI przyszło działać bohaterowi monografii Tomasza Ratajczaka „Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I” wydanej przez krakowski Universitas. Prezentując osobę i działalność krakowskiego mistrza, autor wykorzystał niezwykle obfity, jak na polskie warunki, zbiór dokumentów dotyczących królewskich inwestycji oraz najnowsze dane, których ogromną ilość przyniosła, zakończona niedawno, renowacja Zamku Królewskiego na Wawelu. Ratajczak, oprócz rezydencji wawelskiej, omawia również zamki w Piotrkowie, Sandomierzu i Niepołomicach, które także należą do ouvre mistrza Benedykta oraz wpływ jaki te dzieła wywarły na późniejszych twórców. Przedmiotem refleksji autora są także niezwykle skomplikowane zagadnienia stylu tego okresu, które, choć od dawna stanowią temat naukowych dociekań, dalekie są od wyjaśnienia.


Tomasz Ratajczak, Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I, Universitas, Kraków 2011, ss. 498, cena 59 PLN
------------------------------------------------------------------------------------------------------

The medieval period can often be used to address topics traditionally observed as Renaissance accomplishments. Though not the direct focus of Tomasz Ratajczak’s new book “Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I” (Master Benedict – Architect to King Sigismund I), the activities of the royal architect were based in the historical melting-pot that was Wawel Hill. Ratajczak presents a thorough analysis of royal commissions in an extensive collection of documentation alongside studies of recent restoration work on the castle. Ratajczak examines not only the residence on Wawel, but the castles in Piotrkow, Sandomierz and Niepolomice, all part of Master Benedict’s oeuvre that influenced later architects. The general style of this period and also comes under analysis.


Tomasz Ratajczak, Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I, Universitas, Kraków 2011, ss. 498, cena 59 PLN

piątek, 6 maja 2011

Brytyjskie Towarzystwo Archeologiczne w Krakowie / The British Archeological Association in Cracow

Pomiędzy 3 a 7 lipca odbędzie się w Krakowie doroczna konferencja Brytyjskiego Towarzystwa Archeologicznego.  Ta szacowna organizacja, działająca od 1843 roku zrzesza zarówno profesjonalistów jak i amatorów, promując badania nad architekturą 
i sztuką antyku i wieków średnich. Tematem tegorocznej konferencji będzie średniowieczna sztuka Krakowa i Małopolski oraz jej recepcja w epokach późniejszych. W obradach zapowiedzieli swój udział: Constanza-Luisa Cipollaro, Paul Crossley, Eric Fernie, Beata Kwiatkowska-Kopka, Robert Maniura, Zoë Opačić, Paweł Pencakowski, Andreas Puth, Rafał Quirini-Popławski, Agnieszka Sadraei, Gavin Simpson, Marcin Szyma, Dariusz Tabor, Achim Timmerman, Wojciech Walanus, Marek Walczak, Tomasz Węcławowicz and Andrea Worm. Konferencja będzie odbywać się w języku angielskim.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

The British Archeological Association will hold its next annual conference in Cracow, July 3 - 7, 2011. In existence since 1843, this venerable organization brings together professionals and amateurs alike in order to promote the study of art and architecture of the antique and medieval periods. This year's conference will focus on the art of medieval Cracow and the Malopolska region and its reception in later periods. More information about the program can be found on the Association's website. Speakers include: Constanza-Luisa Cipollaro, Paul Crossley, Eric Fernie, Beata Kwiatkowska-Kopka, Robert Maniura, Zoë Opačić, Paweł Pencakowski, Andreas Puth, Rafał Quirini-Popławski, Agnieszka Sadraei, Gavin Simpson, Marcin Szyma, Dariusz Tabor, Achim Timmerman, Wojciech Walanus, Marek Walczak, Tomasz Węcławowicz and Andrea Worm.

Details about the papers will be posted soon.

The conference will be conducted in English.

wtorek, 3 maja 2011

Europa Jagellonica

Znamy już pierwsze szczegóły projektu "Europa Jagellonica 1386/1572, kultura i sztuka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów", realizowanego wspólnie przez Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK), Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam (HBPG), Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW), Zamek Królewski w Warszawie (ZKW) oraz Des Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO). W jego ramach zostaną zorganizowane kosztem ponad miliona euro trzy wystawy, które odbędą się w Kutnej Horze (maj-wrzesień 2012), Warszawie (październik-styczeń 2013) i Poczdamie (marzec-czerwiec 2013), każda poświęcona innemu zagadnieniu. W Kutnej Horze przedstawiona zostanie problematyka kultury miast i ich elit, w Warszawie dominującym tematem będzie kultura dworu, natomiast wystawa w Poczdamie poświęcona będzie polityce dynastycznej Jagiellonów. Cały projekt ma za zadanie przedstawić tytułowe zagadnienia w szerokim kontekście kultury europejskiej XV i XVI wieku.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recent news spotlights an extraordinary project: "Europa Jagellonica 1386/1572: Art and Culture in Central Europe of the Jagiellon Dynasty" a project put together by the:
- Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK),
- Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam (HBPG),
- The National Museum in Warsaw (MNW),
- The Royal Castle in (ZKW) and
- Des Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas of University of Leipzig (GWZO).
The over 1 milion euro program includes three exhibitions, which will be held in Kutna Hora (May-September 2012), Warsaw (October 2012 - January 2013) and Potsdam (March-June 2013). Each exhibtion venue will feature a different aspect of the project's theme. In Kutna Hora, the focus will be on aspects of urban culture and its elites, in Warsaw the dominant topic will be that of court culture, and in Potsdam the attention will be on the Jagiellonian's marriage policy. The project, in its entirety, aims to present these issues in the broad context of European culture of the 15th can 16th centuries. 

Mistrz Paweł z Lewoczy / Master Paul of Levoča


Nakładem krakowskiego wydawnictwa DodoEditor ukazała się monografia Pawła z Lewoczy, pióra Zoltána Gyalókay. Mistrz Paweł to jeden z najważniejszych rzeźbiarzy środkowoeuropejskich późnego średniowiecza. W jego warsztacie powstawały ołtarze zdobiące kościoły Spisza i sąsiadujących z nim regionów. Ich wysoka klasa artystyczna oraz wpływ jaki wywarły na współczesnych sprawiają, że twórczość tego artysty często przywoływana jest w literaturze czeskiej, słowackiej, polskiej czy węgierskiej. Książka stanowi podsumowanie wieloletnich badań Zoltána Gyalókay nad twórczością tego wielkiego artysty.


--------------------------------------------------------------------------------------------

The Cracow publishing house DodoEditor has released Zoltán Gyalókay's monograph on the Master Paul of Levoča. The late medieval sculpture of Master Paul of Levoča certainly deserves more attention in international scholarly literature. His workshop has produced altars for churches in Szepes and neighboring regions. The high craftsmanship of his works and the influence they had on contemporary artists has been studied by Czech, Hungarian, Polish and Slovak scholars. This monograph represents the author’s long-term study of the artist’s oeuvre.

Zoltán Gyalókay, Paweł z Lewoczy. Rzeźbiarz ze Spisza między Krakowem a Norymbergą, DodoEditor, Cracow 2011, 84 pages, 58,00 PLN