wtorek, 29 marca 2011

Kraków na wyciągnięcie ręki/ Krakow within your reach

'
 Po niemal pięćdziesięciu latach krakowskie Muzeum Narodowe znów pokazało kolekcję rzeźby architektonicznej pieczołowicie gromadzoną przez tą placówkę od XIX w. Na otwartej w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w maju ubiegłego roku wystawie, która następnie przerodziła się w stałą ekspozycję, możemy zobaczyć oryginalne detale architektoniczne oraz odlewy gipsowe dzieł zdobiących między innymi Katedrę Wawelską czy Kościół Mariacki . Ta, może na pierwszy rzut oka, mało efektowna ekspozycja daje możliwość bliskiego obcowania z dziełami, z racji położenia niedostępnymi, czy też już nieistniejącymi. Z pośród ponad trzystu eksponatów pokazanych na wystawie wymieńmy odlewy rzeźb zdobiących górne, zewnętrzne partie prezbiterium kościoła mariackiego w Krakowie pozwalające w bezpośrednim kontakcie ocenić klasę artystyczną tych dzieł. Zwraca też uwagę urocza kolekcja odlewów główek dekorujących ramy Ołtarza Mariackiego Stwosza, czy kapiteli z nagrobka Kazimierz Jagiellończyka. Osobny dział ekspozycji stanowią odlewy inskrypcji i dekoracji dzwonów, gdzie pasjonaci ludwisarstwa poczują się jak w raju. Wystawie towarzyszy obszerny (prawie 340 stron), dwujęzyczny, polsko-angielski katalog. "Kraków na wyciągnięcie", choć z pozoru mało spektakularna, okazała się jedną z ciekawszych wystaw, jakie mieliśmy przyjemność widzieć w ubiegłym roku, której wartość naukową i edukacyjną trudno przecenić.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  The National Museum in Cracow has been collecting architectural sculpture since the 19th century. After nearly fifty years, the Museum’s medieval branch at the Bishop Erazm Ciolek Palace presents its collection of original architectural fragments and plaster casts of otherwise inaccessible, difficult to discern or no longer extant sculptural elements from monuments such as the Cathedral on Wawel Hill or the St. Mary’s Basilica (from the latter come examples of surprising craftsmanship and refined detail.) Among the over 300 pieces now on permanent display notable are casts from the heads decorating the Veit Stoss alter from St. Mary’s, capitals from the tomb of Kazimierz Jagiellonczyk and other sepulchral decorations as well as a special exposition of cast inscriptions and decorative elements from bells – heave for the foundry enthusiast. The exhibition is accompanied by a comprehensive catalog (and bilingual at that). Though perhaps lacking in ostentation as exhibitions go (the works are situated in a rather clustered set of underground galleries), “Cracow within Your Reach: Architectural Sculpture in the Collection of the National Museum in Cracow” is perhaps one of the most interesting scholarly and educational exhibitions in Cracow of the past year.

Monograficzna wystawa Konrada Witza w Bazylei / Konrad Witz exhibition in Basel

W Bazylei ruszyła wystawa Konrad Witz. The Unique Exhibition. To pierwsza, tak szeroka prezentacja dorobku tego wyjątkowego malarza. Witz, jeden z najbardziej innowacyjnych artystów późnego średniowiecza, właśnie w Bazylei stworzył swoje najwybitniejsze dzieła. Z wielkich ołtarzy, namalowanych wówczas przez artystę zachowały się jedynie pojedyncze kwatery rozproszone po europejskich galeriach. Obecna wystawa daje więc możliwość syntetycznego spojrzenia na twórczość Witza. Pośród blisko stu pokazanych w Bazylei dzieł możemy zobaczyć nie tylko obrazy samego mistrza, ale także liczne obrazy, freski, ryciny czy witraże dokumentujące wielki wpływ jaki Witz wywarł na swoich współczesnych. Wystawie, która potrwa do 3 lipca towarzyszy obszerny katalog prezentujący najnowsze wyniki badań historyczno-artystycznych i technologicznych.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
The Kunstmuseum in Basel has opened an exhibition dedicated to Konrad Witz, one of the most innovative – and unusual – artists of the first-half of the 15th century. "Konrad Witz. The Unique Exhibition", curated by Bodo Brinckmann, features numerous surviving panels from Witz grandiose altarpieces. In addition to a close examination of Witz’s work, the exhibition offers a view of his influence on later artists working in media such as painting, fresco, engraving and stained glass. The exhibition is accompanied by a scholarly catalogue presented up-to-date historical and technological research on Witz’s oeuvre.

czwartek, 24 marca 2011

Julian Gardner w Krakowie / Julian Gardner to Lecture in Cracow

W maju będzie można posłuchać wykładu profesora Juliana Gardnera na temat życia i twórczości Giotta di Bondone. W imieniu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który będzie gościł profesora Gardnera, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wykład odbędzie się w budynku Instytutu przy ulicy Grodzkiej 53. Więcej informacji wkrótce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Professor Julian Gardner (University of Warwick) will give a lecture at the Institute of Art History of the Jagiellonian University this May. Professor Gardner will speak about the work of Giotto during his lecture. On behalf of the Institute, we are delighted to invite all those interested to attend. More information to be posted soon. More about Professor Gardner

środa, 16 marca 2011

Sztuka około roku 1400. Konferencja w Mariborze/Art and Architecture around 1400. Colloquium in Slovenia


Pomiędzy 10 a 14 maja, Uniwersytet w Mariborze będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji “Art and Architecture around 1400: Global and Regional Perspectives” organizowanej przez International Committee of the History of Art (CIHA). W obradach podzielonych na kilka bloków tematycznych (mn. "Migracje artystów i/lub wzorów artystycznych" czy "Patronat prywatny i zbiorowy; reprezentacja, naśladownictwo i praktyki dewocyjne") weźmie udział ponad 50 naukowców, którzy w swoich referatach spróbują przybliżyć zagadnień związanych ze sztuką i kulturą regionów "peryferyjnych" około roku 1400.

Polskę będzie reprezentował Mateusz Grzęda z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wygłosi referat pt. "Narodziny portretu w Polsce? Oblicze króla Władysława Jagiełły na jego nagrobku w Katedrze Wawelskiej". Dla czego tylko jeden polski historyk sztuki będzie obecny, podczas gdy, dla porównania z Czech będzie ośmiu, z Węgier dwunastu, z Chorwacji pięciu, ponadto będą naukowcy z Finlandii, Włoch, Niemiec a nawet z Australii, trudno zrozumieć...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

From May 10 to 14, 2011, the University of Maribor in Slovenia will host a colloquium entitled, “Art and Architecture around 1400: Global and Regional Perspectives”. The event, organized by the International Committee of the History of Art (CIHA), will bring together over fifty scholars who will present papers on issues such as “Private and Collective Patronage; Representation, Imitation, and Devotional Practices” or “Migration of Artists and/or Artistic Models” in an attempt to highlight the cultural vitality of “peripheral regions” around 1400.

Poland will be represented by Mateusz Grzeda (Jagiellonian University, Cracow) who will address the question: “The Birth of Portraiture in Poland? The Face of King Ladislas II Jagiello on his Tomb in Cracow”. Why only one scholar from Poland will be present – compared the Czech Republic (8), Hungary (12) or Croatia (5), Finland and Australia – is difficult to comprehend…

More information on the colloquium website