piątek, 19 sierpnia 2011

Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe

Jakkolwiek, na naszym blogu zajmujemy się przede wszystkim polskimi publikacjami, to tym razem chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na najnowszą książkę Caroline Walker Bynum „Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe”. 

Jak sugeruje tytuł, przedmiotem rozważań autorki stał się tutaj stosunek wiernych do przedmiotów kultu w średniowiecznej Europie. W analizowanym przez Bynum okresie od 1150 do 1550 roku nie jest on jednoznaczny. Z jednej strony bowiem mamy do czynienia z dynamicznie i na ogromną skalę rozwijającym się ruchem pielgrzymkowym, gdzie rzesze wiernych pragną wejść w jak najbliższy i jak najczęstszy kontakt z przedmiotem kultu, któremu to zjawisku towarzyszy rozwój sztuki religijnej i jej swoista animacja - cudowne figury poruszają się, płaczą, krwawią, z drugiej zaś strony pojawiają się prądy religijne kładące nacisk na wewnętrzny i bezpośredni kontakt wiernego z Bogiem niechętne materialnym obiektom kultu. Wyjaśnienie tego paradoksu, według autorki tkwi w sposobie pojmowania materialności przedmiotów, który w wypadku obiektów kultu może wyjaśnić zarówno próby ich animacji jak i niechęć wobec nich. Proponowane przez Caroline Bynum spojrzenie na ten aspekt kultury europejskiej tamtych czasów rzuca także nowe światło na genezę prądów reformatorskich szesnastego wieku i jak zauważył nasz kolega sprawia, że każda wizyta w muzeum sztuki średniowiecznej nie będzie już, po lekturze tej książki taka sama.

Caroline Walker Bynum. Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe, Zone Books, New York: 2011, 410 pp., $ 32,95

--------------------------------------------------------------------------------------------

A colleague recently mentioned: "after reading Bynum's new book, avisit to the Cloisters will never be the same". The book is Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe by the eminent medievalist Caroline Walker Bynum. As the title suggests, Bynum's essay focuses on the presence of material objects in social history, the importance of which is perhaps
diminished in art historical research by the sheer intensity of its reiteration. Hence Bynum's publication should be all the more important to the art historian.

The Christian relationship to objects, here considered in the period between 1150 and 1550, could be defined by the paradox in which pilgrims to places with seemingly life-endowed objects on the one hand desired "ever more frequent encounters with miraculous matter and, on the other hand, they turned toward an inward piety that rejected material objects of devotion." It is from this crux of the problem that Bynum's essay evolves. As though inevitable, her argument includes a thorough examination of the religious art from this period, which "called attention to its own materiality in sophisticated ways that explain both the animation of images and the hostility toward
them on the part of iconoclasts." As the publisher further notes: "understanding the fourteenth and fifteenth centuries' Christian culture as a paradoxical affirmation of the glory and the threat of the natural world, Bynum's study suggests a new understanding of the background to sixteenth-century reformations, both Protestant and Catholic."

Then it goes without saying that a visit to any collection of medieval
art would be well illuminated by Bynum's new book.

Caroline Walker Bynum. Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe, Zone Books, New York: 2011, 410 pp., $ 32,95

środa, 27 lipca 2011

Śląskie Sacrum / Silesian Sacrum

Kolejnym ciekawym wydarzeniem zorganizowanym z okazji polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej jest wystawa „Śląskie Sacrum. Sztuka gotycka 1200-1550” odbywająca się w Muzeum Śląskim w Katowicach. Na wystawie zorganizowanej przy współpracy Muzeum Śląskiego w Opawie możemy obejrzeć średniowieczne paramenty liturgiczne, rzeźbę i malarstwo pochodzące z terenów Górnego Śląska. Wśród zgromadzonych obiektów, wypożyczonych między innymi przez Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum w Nysie, Muzea Archidiecezjalne w Katowicach i Opolu możemy także podziwiać niewielki zbiór należący do Muzeum Ślaskiego w Katowicach, a który jest tutaj prezentowany po raz pierwszy od zakończenia II Wojny Światowej. Cała ekspozycja ma na celu zaprezentowanie zjawisk zachodzących w sztuce Górnego Śląska, jej bogactwa i różnorodności wynikającej z uwarunkowań geopolitycznych i przenikania się prądów kulturalnych płynących z Pragi, Wrocławia czy Krakowa. Wystawa potrwa do 2 października.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Organized in collaboration with the Silesian Museum in Opava, the Silesian Museum in Katowice has mounted an exhibition of devotional and decorative objects from the period 1200-1550. Aptly titled "Silesian sacrum", the exhibition includes examples of Gothic religious art together with photographic documentation of objects that could not be situated in the exhibition. According to the exhibition's curators, Henryka Jarema and Andrzej Holeczko-Kiehl, this arrangement helps to create a better understanding of the artistic production from Upper Silesia beginning with the period directly after the restoration of Silesia after the Tartar deluge (1240-1241) until Renaissance forms began taking precedence. The cultural, social and political influences that shaped art in Silesia are also considered in the exhibition. Several objects have been loaned by the Museum of Opole Silesia, the National Museum in Warsaw, the Museum in Nysa and the Archdiocesan Museum in Katowice and Opole. Noteworthy here is the presence of liturgical parements on loan from churches (St. Bartholomew, Głogówek and St. John the Apostle, Żory) usually reluctant to lend.

wtorek, 12 lipca 2011

Skarby Korony Hiszpańskiej/Treasures of the Spanish Crown

Od 13 lipca w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie będzie można oglądać wystawę Skarby Korony Hiszpańskiej przygotowaną we współpracy z Patrimonio Nacional de España. Będzie to pierwsza tak szeroka prezentacja sztuki hiszpańskiej na terenie naszego kraju.Wystawa pomyślana została jako krótki przewodnik po historii kolekcji hiszpańskiej rodziny królewskiej. Ekspozycja podzielona zostanie na cztery części obejmujące odpowiednio wieki XV i XVI, XVII, XVIII oraz XIX, w ramach których będzie można obejrzeć dzieła malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego o najwyższej klasie artystycznej. Zaprezentowane zostaną między innymi obrazy El Greca, Goi, Ribery, Tycjana, Veronesego, Zurbarána i Velázqueza. Bardzo ciekawym polonikum znajdującym się w królewskiej kolekcji, które także będzie można zobaczyć Krakowie są portrety Zygmunta III Wazy i Anny Marii Wazówny pędzla Marcina Kobera. Wystawa potrwa do 9 października 2011 r. i jest jednym z szeregu wydarzeń kulturalnych zorganizowanym z okazji objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Now at the National Museum in Cracow, The Treasures of the Spanish Crown brings together some important objects collected by the Spanish monarchy from the 15th to 19th centuries. The exhibition, arranged as an annotated history of art involved with the Kingdom of Spain (and significantly the Hapsburgs), includes painting, sculpture, tapestry and decorative arts. Among such figures as El Greco, Titian, Veronese, Ribera, Zurbaran, Velazquez and Goya are portraits of King Sigismund III Waza and Anna Maria Wazowa by Marcin Kober. The exhibition, organized jointly by the National Museum in Krakow and Patrimonio Nacional will last until 9 November 2011.

sobota, 2 lipca 2011

Konferencja Brytyjskiego Towarzystwa Archeologicznego - tematy referatów/BAA's annual conference in Cracow – selected programme

Już jutro rozpoczyna się w Krakowie konferencja Brytyjskiego Towarzystwa Archeologicznego. Oto tematy referatów, które znalazły się w jej programie:
-----------------------------------------------------------------
BAA's annual conference in Cracow – selected programme:
-----------------------------------------------------------------

Rafal Qurini-Poplawski – The Oldest Sculptural Fragments from Wawel Cathedral and Tyniec Monastery.

Marek Walczak - Mourners on the Tomb Chest of King Casimir the Great (c. 1370). Remarks on the Iconography of the “Reborn” Kingdom of Poland.

Wojciech Walanus - Veit Stoss and Late Gothic Sculpture in Lesser Poland:
Selected Issues

Andreas Puth - Veit Stoss' Tomb of Kasimir IV in Wawel Cathedral and the
Question of Cultural Influences between the Habsburg and Jagiellonian Dynasties

Dariusz Tabor - Liturgy and Astrology: The „Orantes” on the Floor of the
Crypt of Collegiate Church in Wiślica.

Eric Fernie – The Church of St Andrew’s in Kraków

Marcin Szyma - Cloisters at the Dominican Convent in Kraków

Achim Timmerman - Observations on the Late Gothic Pillory in Wrocław

Gavin Simpson - Seeing the Wood for the Trees: Poland and the Baltic Timber
Trade, c. 1250-1650

Beata Kopka-Kwiatkowska - Archaeological Excavations in the Cistercian
Monasteries at Jedrzejów, Koprzywnica and Szczyrzyc.

Alexandra Gajewski - Cistercian Architecture in Lesser Poland: History,
Historiography and the "Missionaries of Gothic" Debate.

Tomasz Węcławowicz – Cistercian Abbey in Mogiła: Latest Research and New
Questions

Paul Crossley and Zöe Opačić - Architecture and Ceremony in the Piast and
Jagiellonian Krakow.

Costanza Cipollaro - Visualising a Better World. Liber Pontificalis of Zbigniew
Oleśnicki.

Robert Maniura - Style, Iconography and Coherence in the Holy Cross Chapel
in Wawel Cathedral

Pawel Pencakowski - Postmediaeval Reception Of 14th and 15th-century Byzantine Murals in Minor Poland.

Andrea Worm – The Columns of Virtues and Vices at the Premonstratensian Church at Strzelno

czwartek, 30 czerwca 2011

Ikony – obrazy w świątyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej/Icons - Painted Images in Roman Catholic Sanctuaries on the Former Polish Commonwealth

Nakładem krakowskiego wydawnictwa Collegium Columbinum ukazała się książka Mirosława P. Kruka „Ikony – obrazy w świątyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej”. Autor, będący nota bene znakomitym specjalistą w dziedzinie malarstwa ikonowego, przedstawił w niej wyniki swoich wieloletnich badań nad recepcją ikon w świątyniach katolickich. W książce znajdziemy więc analizę pochodzenia tych wizerunków, sposobów ich pozyskiwania, funkcji i miejsca ikon – obrazów w kościele czy charakteru i świadectw ich kultu. Sporą część pracy Kruk poświęcił omówieniu historii (grupując je według określonych topoi) związanych z tymi ikonami, które zyskały miano wizerunków cudownych. Autor zamyka swoje rozważania analizą zjawiska formalnej okcydentalizacji tych wizerunków, jakie niejednokrotnie następowało poprzez ingerencje w warstwę malarską obrazów. Cennym uzupełnieniem pracy jest zamieszczony na końcu katalog ikon znajdujących się w kościołach rzymsko – katolickich.

Mirosław P. Kruk, Ikony – obrazy w świątyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej, Kraków, Collegium Columbinum 2011, 480 stron, 82 PLN


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslaw P. Kruk, in his new book entitled „Ikony – obrazy w swiatyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej" (Icons - Painted Images in Roman Catholic Sanctuaries on the Former Polish Commonwealth), presents the results of his long-term research on the reception of icons in their sacred context. His analysis considers the origins of these images, their function and place as witnesses of religious practice. A significant portion of the book is dedicated to the history of the icons, which have, over time, been attributed the status of miraculous images. A valuable resource is the catalogue of icons at the end of the volume.

Miroslaw P. Kruk is a specialist in icon painting who teaches at Gdansk University

Miroslaw P. Kruk, Ikony – obrazy w swiatyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej (Icons - Painted Images in Roman Catholic Sanctuaries on the Former Polish Commonwealth), Kraków: Collegium Columbinum 2011, pp. 480, 82,00 PLN

piątek, 24 czerwca 2011

Wystawy 2011 / Exhibition 2011

Oto kilka kolejnych ciekawych wystaw odbywających się w najbliższym czasie:

Do 14 sierpnia w Galerii Trietiakowskiej będzie trwała wielka wystawa poświęcona sztuce ruskiej, od jej początków do panowania Piotra Wielkiego. Wystawę wprawdzie można było obejrzeć w tamtym roku w Luwrze, ale jeżeli ktoś nie zdążył, to warto wybrać się na nią do Moskwy.

British Museum, z kolei, przygotowało wystawę Treasure of Heaven: saints, relics and devotion in medieval Europe, na której można obejrzeć ponad 150 obiektów wypożyczonych z kilkudziesięciu europejskich i amerykańskich muzeów i skarbców kościelnych. Wystawa trwa od 23 czerwca do 9 października.

Do 31 października potrwają w Zgorzelcu i Żytawie dwie wystawy odbywające się w ramach III Saksońskiej Wystawy Krajowej. I tak w zgorzeleckim barbakanie można obejrzeć ekspozycję zatytułowana „Via Regia 800 lat na wspólnej drodze”, poświęconą, temu jednemu z najważniejszych europejskich szlaków, łączących wschód z zachodem. Natomiast w Żytawie, Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster przygotowało wystawę „Für Krone, Salz und Kelch - Wege von Prag nach Zittau". Ekspozycja poświęcona jest, z kolei szlakowi łączącemu Pragę z Morzem Bałtyckim a krzyżującemu się w tym regionie z Via Regia. Na wystawie zaprezentowano dzieła sztuki z rejonu Górnych Łużyc.

Podobnie jak katedra w Moguncji swój jubileusz obchodzi również katedra w Reims. Z okazji 800 lecia tego szacownego monumentu zorganizowano bogaty cykl imprez, między innymi kilka ciekawych wystaw i konferencji. Szczegóły tutaj


W tym roku, także swój jubileusz obchodzi miasto Cheb. Na zorganizowanej z tej okazji wystawie „Léta Páně 1061...” („Roku Pańskiego 1061...”) zaprezentowano szereg dokumentów związanych z historią miasta. Główną atrakcją jest list Henryka IV z 1061 roku (wypożyczony specjalnie na tą okazję z Archiwum Miejskiego w Bambergu), w którym to znajduje się pierwsza pisemna wzmianka o tym zacnym mieście. Wystawę będzie można oglądać do 30 września.

W Stanach Zjednoczonych, można natomiast obejrzeć dwie wystawy poświęcone modzie w średniowieczu:

The Pierpont Morgan Library and Museum jest organizatorem wystawy Illuminating Fashion: Dress in the Art of Medieval France and Netherlands. Na wystawie, która potrwa do 4 września, zaprezentowano manuskrypty, tapiserie, rzeźby i malarstwo ilustrujące przemiany jakie nastąpiły w sposobie ubierania na przestrzeni XIV i XV wieku. Ekspozycji towarzyszy długo oczekiwana monografia tego tematu pióra Anny H. van Buren. Drugą ze wspomnianych wystaw można obejrzeć w The J. Paul Getty Museum w Los Angeles. Na Fashion in the Middle Ages zaprezentowano manuskrypty pochodzące w większości z XV wieku. Wystawa potrwa do 14 sierpnia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

An update on exhibitions in Europe and beyond:

Russian art from its nascent periods to the reign of Peter the Great fills The State Tretyakov Gallery until 14 August 2011. The exhibition “Holy Russia” was previously at the Louvre in Paris.


The British Museum has mounted a significant showing of over 150 objects for “Treasure of Heaven: Saints, Relics and Devotion in Medieval Europe” on 23 June to 9 October 2011. The exhibition presents an unprecedented opportunity to examine some of the rarely seen treasures from church treasuries and museums in Europe and the United States.In Görlitz (Zgorzelec) and Zittau (Żytawa) two exhibitions mark the Third Saxon State Exhibition. At the barbican in Zgorzelec, “Via Regia: 800 Years of Movement and Mobility” emphasizes the importance of this historical throughway between east and west. In Zittau, “Zur Krone, Salz und Kelch - Wege von Prag nach Zittau” presents the route between Prague and the Baltic coast, including art from the region of Upper Lusatia.

Several exhibitions as well as conferences are part of the 800 anniversary of Reims cathedral.

The Czech city of Cheb also celebrates an anniversary this year. “The Year 1061…” displays various documents relating the city’s history. The star is undoubtedly the letter written by Henry IV in 1061 (on loan from the Bamberg Municipal Archives) which includes the first written mention of this crucial town (through 30 September 2011).

And in the United States: two exhibitions about fashion in the middle ages organized by two venerable institutions. At the Morgan Library in New York, “Illuminating Fashion: Dress in the Art of Medieval France and Netherlands” (through 4 September) and in Los Angeles at the Getty Museum “Fashion in the Middle Ages” (through 14 August).

niedziela, 19 czerwca 2011

Mity Gdańska / Myths of Gdansk

„Mity Gdańska” Marcina Kalecińskiego to pierwsza pozycja z nowej serii Gedania Artistica wydawnictwa słowo/obraz/terytoria. Autor poddał w niej analizie renesansowe motywy w sztuce Gdańska, koncentrując jednak swoja uwagę raczej na ich przekazie ideowym niż na aspektach formalnych. Wychodząc od badań nad lekturami gdańszczan tamtego okresu, Kaleciński śledzi powstawanie mitu Gdańska jako Nowego Rzymu, w oparciu o który ta protestancka res publika próbowała budować swoją tożsamość. Gdańsk bowiem w przeciwieństwie do wielu niemieckich miast, nie posiadał nadania cesarskiego legitymizującego prawo do nazywania się republiką. Stąd ostentacyjne wykorzystywanie motywów zaczerpniętych z tradycji antycznej w sztuce i literaturze miasta, mające zobrazować jego polityczną, religijną i kulturową odrębność. Kaleciński, próbując nakreślić w miarę pełny obraz zjawiska, poddał analizie nie tylko malarstwo czy architekturę i jej dekorację ale również dzieła bardziej ulotne jak ramy obrazów czy artystyczne oprawy królewskich intrat i fajerwerków osadzając badany przez siebie temat na szerokim tle historycznym i kulturowym epoki.


Marcin Kaleciński, Mity Gdańska. Antyk w publicznej sztuce protestanckiej res publiki, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2011, 416 stron, cena 66 PLN


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“The Myths of Gdansk. The Antique in Art of the Protestant Res publica” by Marcin Kaleciński is the first release of a new series entitled Gedania Artistica published by słowo/obraz/terytoria. Kaleciński draws attention to the ideological dimension of the renaissance motifs present in Gdansk’s art. His analysis considers the city’s identity as a protestant res publica, built on the conception of a New Rome. By contrast to Germany cities, Gdansk was not granted the imperial right to call itself a republic. Thus, according to the author, the city cultivated a visual tradition that sought to emphasize its political, religious and cultural difference. In addition to painting and architecture, Kaleciński also examines more ephemeral and usually marginalized works such as frames, royal entrances and fireworks, placing his analysis on a broad historical and cultural background.