piątek, 19 sierpnia 2011

Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe

Jakkolwiek, na naszym blogu zajmujemy się przede wszystkim polskimi publikacjami, to tym razem chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na najnowszą książkę Caroline Walker Bynum „Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe”. 

Jak sugeruje tytuł, przedmiotem rozważań autorki stał się tutaj stosunek wiernych do przedmiotów kultu w średniowiecznej Europie. W analizowanym przez Bynum okresie od 1150 do 1550 roku nie jest on jednoznaczny. Z jednej strony bowiem mamy do czynienia z dynamicznie i na ogromną skalę rozwijającym się ruchem pielgrzymkowym, gdzie rzesze wiernych pragną wejść w jak najbliższy i jak najczęstszy kontakt z przedmiotem kultu, któremu to zjawisku towarzyszy rozwój sztuki religijnej i jej swoista animacja - cudowne figury poruszają się, płaczą, krwawią, z drugiej zaś strony pojawiają się prądy religijne kładące nacisk na wewnętrzny i bezpośredni kontakt wiernego z Bogiem niechętne materialnym obiektom kultu. Wyjaśnienie tego paradoksu, według autorki tkwi w sposobie pojmowania materialności przedmiotów, który w wypadku obiektów kultu może wyjaśnić zarówno próby ich animacji jak i niechęć wobec nich. Proponowane przez Caroline Bynum spojrzenie na ten aspekt kultury europejskiej tamtych czasów rzuca także nowe światło na genezę prądów reformatorskich szesnastego wieku i jak zauważył nasz kolega sprawia, że każda wizyta w muzeum sztuki średniowiecznej nie będzie już, po lekturze tej książki taka sama.

Caroline Walker Bynum. Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe, Zone Books, New York: 2011, 410 pp., $ 32,95

--------------------------------------------------------------------------------------------

A colleague recently mentioned: "after reading Bynum's new book, avisit to the Cloisters will never be the same". The book is Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe by the eminent medievalist Caroline Walker Bynum. As the title suggests, Bynum's essay focuses on the presence of material objects in social history, the importance of which is perhaps
diminished in art historical research by the sheer intensity of its reiteration. Hence Bynum's publication should be all the more important to the art historian.

The Christian relationship to objects, here considered in the period between 1150 and 1550, could be defined by the paradox in which pilgrims to places with seemingly life-endowed objects on the one hand desired "ever more frequent encounters with miraculous matter and, on the other hand, they turned toward an inward piety that rejected material objects of devotion." It is from this crux of the problem that Bynum's essay evolves. As though inevitable, her argument includes a thorough examination of the religious art from this period, which "called attention to its own materiality in sophisticated ways that explain both the animation of images and the hostility toward
them on the part of iconoclasts." As the publisher further notes: "understanding the fourteenth and fifteenth centuries' Christian culture as a paradoxical affirmation of the glory and the threat of the natural world, Bynum's study suggests a new understanding of the background to sixteenth-century reformations, both Protestant and Catholic."

Then it goes without saying that a visit to any collection of medieval
art would be well illuminated by Bynum's new book.

Caroline Walker Bynum. Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe, Zone Books, New York: 2011, 410 pp., $ 32,95

środa, 27 lipca 2011

Śląskie Sacrum / Silesian Sacrum

Kolejnym ciekawym wydarzeniem zorganizowanym z okazji polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej jest wystawa „Śląskie Sacrum. Sztuka gotycka 1200-1550” odbywająca się w Muzeum Śląskim w Katowicach. Na wystawie zorganizowanej przy współpracy Muzeum Śląskiego w Opawie możemy obejrzeć średniowieczne paramenty liturgiczne, rzeźbę i malarstwo pochodzące z terenów Górnego Śląska. Wśród zgromadzonych obiektów, wypożyczonych między innymi przez Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum w Nysie, Muzea Archidiecezjalne w Katowicach i Opolu możemy także podziwiać niewielki zbiór należący do Muzeum Ślaskiego w Katowicach, a który jest tutaj prezentowany po raz pierwszy od zakończenia II Wojny Światowej. Cała ekspozycja ma na celu zaprezentowanie zjawisk zachodzących w sztuce Górnego Śląska, jej bogactwa i różnorodności wynikającej z uwarunkowań geopolitycznych i przenikania się prądów kulturalnych płynących z Pragi, Wrocławia czy Krakowa. Wystawa potrwa do 2 października.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Organized in collaboration with the Silesian Museum in Opava, the Silesian Museum in Katowice has mounted an exhibition of devotional and decorative objects from the period 1200-1550. Aptly titled "Silesian sacrum", the exhibition includes examples of Gothic religious art together with photographic documentation of objects that could not be situated in the exhibition. According to the exhibition's curators, Henryka Jarema and Andrzej Holeczko-Kiehl, this arrangement helps to create a better understanding of the artistic production from Upper Silesia beginning with the period directly after the restoration of Silesia after the Tartar deluge (1240-1241) until Renaissance forms began taking precedence. The cultural, social and political influences that shaped art in Silesia are also considered in the exhibition. Several objects have been loaned by the Museum of Opole Silesia, the National Museum in Warsaw, the Museum in Nysa and the Archdiocesan Museum in Katowice and Opole. Noteworthy here is the presence of liturgical parements on loan from churches (St. Bartholomew, Głogówek and St. John the Apostle, Żory) usually reluctant to lend.

wtorek, 12 lipca 2011

Skarby Korony Hiszpańskiej/Treasures of the Spanish Crown

Od 13 lipca w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie będzie można oglądać wystawę Skarby Korony Hiszpańskiej przygotowaną we współpracy z Patrimonio Nacional de España. Będzie to pierwsza tak szeroka prezentacja sztuki hiszpańskiej na terenie naszego kraju.Wystawa pomyślana została jako krótki przewodnik po historii kolekcji hiszpańskiej rodziny królewskiej. Ekspozycja podzielona zostanie na cztery części obejmujące odpowiednio wieki XV i XVI, XVII, XVIII oraz XIX, w ramach których będzie można obejrzeć dzieła malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego o najwyższej klasie artystycznej. Zaprezentowane zostaną między innymi obrazy El Greca, Goi, Ribery, Tycjana, Veronesego, Zurbarána i Velázqueza. Bardzo ciekawym polonikum znajdującym się w królewskiej kolekcji, które także będzie można zobaczyć Krakowie są portrety Zygmunta III Wazy i Anny Marii Wazówny pędzla Marcina Kobera. Wystawa potrwa do 9 października 2011 r. i jest jednym z szeregu wydarzeń kulturalnych zorganizowanym z okazji objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Now at the National Museum in Cracow, The Treasures of the Spanish Crown brings together some important objects collected by the Spanish monarchy from the 15th to 19th centuries. The exhibition, arranged as an annotated history of art involved with the Kingdom of Spain (and significantly the Hapsburgs), includes painting, sculpture, tapestry and decorative arts. Among such figures as El Greco, Titian, Veronese, Ribera, Zurbaran, Velazquez and Goya are portraits of King Sigismund III Waza and Anna Maria Wazowa by Marcin Kober. The exhibition, organized jointly by the National Museum in Krakow and Patrimonio Nacional will last until 9 November 2011.

sobota, 2 lipca 2011

Konferencja Brytyjskiego Towarzystwa Archeologicznego - tematy referatów/BAA's annual conference in Cracow – selected programme

Już jutro rozpoczyna się w Krakowie konferencja Brytyjskiego Towarzystwa Archeologicznego. Oto tematy referatów, które znalazły się w jej programie:
-----------------------------------------------------------------
BAA's annual conference in Cracow – selected programme:
-----------------------------------------------------------------

Rafal Qurini-Poplawski – The Oldest Sculptural Fragments from Wawel Cathedral and Tyniec Monastery.

Marek Walczak - Mourners on the Tomb Chest of King Casimir the Great (c. 1370). Remarks on the Iconography of the “Reborn” Kingdom of Poland.

Wojciech Walanus - Veit Stoss and Late Gothic Sculpture in Lesser Poland:
Selected Issues

Andreas Puth - Veit Stoss' Tomb of Kasimir IV in Wawel Cathedral and the
Question of Cultural Influences between the Habsburg and Jagiellonian Dynasties

Dariusz Tabor - Liturgy and Astrology: The „Orantes” on the Floor of the
Crypt of Collegiate Church in Wiślica.

Eric Fernie – The Church of St Andrew’s in Kraków

Marcin Szyma - Cloisters at the Dominican Convent in Kraków

Achim Timmerman - Observations on the Late Gothic Pillory in Wrocław

Gavin Simpson - Seeing the Wood for the Trees: Poland and the Baltic Timber
Trade, c. 1250-1650

Beata Kopka-Kwiatkowska - Archaeological Excavations in the Cistercian
Monasteries at Jedrzejów, Koprzywnica and Szczyrzyc.

Alexandra Gajewski - Cistercian Architecture in Lesser Poland: History,
Historiography and the "Missionaries of Gothic" Debate.

Tomasz Węcławowicz – Cistercian Abbey in Mogiła: Latest Research and New
Questions

Paul Crossley and Zöe Opačić - Architecture and Ceremony in the Piast and
Jagiellonian Krakow.

Costanza Cipollaro - Visualising a Better World. Liber Pontificalis of Zbigniew
Oleśnicki.

Robert Maniura - Style, Iconography and Coherence in the Holy Cross Chapel
in Wawel Cathedral

Pawel Pencakowski - Postmediaeval Reception Of 14th and 15th-century Byzantine Murals in Minor Poland.

Andrea Worm – The Columns of Virtues and Vices at the Premonstratensian Church at Strzelno

czwartek, 30 czerwca 2011

Ikony – obrazy w świątyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej/Icons - Painted Images in Roman Catholic Sanctuaries on the Former Polish Commonwealth

Nakładem krakowskiego wydawnictwa Collegium Columbinum ukazała się książka Mirosława P. Kruka „Ikony – obrazy w świątyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej”. Autor, będący nota bene znakomitym specjalistą w dziedzinie malarstwa ikonowego, przedstawił w niej wyniki swoich wieloletnich badań nad recepcją ikon w świątyniach katolickich. W książce znajdziemy więc analizę pochodzenia tych wizerunków, sposobów ich pozyskiwania, funkcji i miejsca ikon – obrazów w kościele czy charakteru i świadectw ich kultu. Sporą część pracy Kruk poświęcił omówieniu historii (grupując je według określonych topoi) związanych z tymi ikonami, które zyskały miano wizerunków cudownych. Autor zamyka swoje rozważania analizą zjawiska formalnej okcydentalizacji tych wizerunków, jakie niejednokrotnie następowało poprzez ingerencje w warstwę malarską obrazów. Cennym uzupełnieniem pracy jest zamieszczony na końcu katalog ikon znajdujących się w kościołach rzymsko – katolickich.

Mirosław P. Kruk, Ikony – obrazy w świątyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej, Kraków, Collegium Columbinum 2011, 480 stron, 82 PLN


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslaw P. Kruk, in his new book entitled „Ikony – obrazy w swiatyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej" (Icons - Painted Images in Roman Catholic Sanctuaries on the Former Polish Commonwealth), presents the results of his long-term research on the reception of icons in their sacred context. His analysis considers the origins of these images, their function and place as witnesses of religious practice. A significant portion of the book is dedicated to the history of the icons, which have, over time, been attributed the status of miraculous images. A valuable resource is the catalogue of icons at the end of the volume.

Miroslaw P. Kruk is a specialist in icon painting who teaches at Gdansk University

Miroslaw P. Kruk, Ikony – obrazy w swiatyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej (Icons - Painted Images in Roman Catholic Sanctuaries on the Former Polish Commonwealth), Kraków: Collegium Columbinum 2011, pp. 480, 82,00 PLN

piątek, 24 czerwca 2011

Wystawy 2011 / Exhibition 2011

Oto kilka kolejnych ciekawych wystaw odbywających się w najbliższym czasie:

Do 14 sierpnia w Galerii Trietiakowskiej będzie trwała wielka wystawa poświęcona sztuce ruskiej, od jej początków do panowania Piotra Wielkiego. Wystawę wprawdzie można było obejrzeć w tamtym roku w Luwrze, ale jeżeli ktoś nie zdążył, to warto wybrać się na nią do Moskwy.

British Museum, z kolei, przygotowało wystawę Treasure of Heaven: saints, relics and devotion in medieval Europe, na której można obejrzeć ponad 150 obiektów wypożyczonych z kilkudziesięciu europejskich i amerykańskich muzeów i skarbców kościelnych. Wystawa trwa od 23 czerwca do 9 października.

Do 31 października potrwają w Zgorzelcu i Żytawie dwie wystawy odbywające się w ramach III Saksońskiej Wystawy Krajowej. I tak w zgorzeleckim barbakanie można obejrzeć ekspozycję zatytułowana „Via Regia 800 lat na wspólnej drodze”, poświęconą, temu jednemu z najważniejszych europejskich szlaków, łączących wschód z zachodem. Natomiast w Żytawie, Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster przygotowało wystawę „Für Krone, Salz und Kelch - Wege von Prag nach Zittau". Ekspozycja poświęcona jest, z kolei szlakowi łączącemu Pragę z Morzem Bałtyckim a krzyżującemu się w tym regionie z Via Regia. Na wystawie zaprezentowano dzieła sztuki z rejonu Górnych Łużyc.

Podobnie jak katedra w Moguncji swój jubileusz obchodzi również katedra w Reims. Z okazji 800 lecia tego szacownego monumentu zorganizowano bogaty cykl imprez, między innymi kilka ciekawych wystaw i konferencji. Szczegóły tutaj


W tym roku, także swój jubileusz obchodzi miasto Cheb. Na zorganizowanej z tej okazji wystawie „Léta Páně 1061...” („Roku Pańskiego 1061...”) zaprezentowano szereg dokumentów związanych z historią miasta. Główną atrakcją jest list Henryka IV z 1061 roku (wypożyczony specjalnie na tą okazję z Archiwum Miejskiego w Bambergu), w którym to znajduje się pierwsza pisemna wzmianka o tym zacnym mieście. Wystawę będzie można oglądać do 30 września.

W Stanach Zjednoczonych, można natomiast obejrzeć dwie wystawy poświęcone modzie w średniowieczu:

The Pierpont Morgan Library and Museum jest organizatorem wystawy Illuminating Fashion: Dress in the Art of Medieval France and Netherlands. Na wystawie, która potrwa do 4 września, zaprezentowano manuskrypty, tapiserie, rzeźby i malarstwo ilustrujące przemiany jakie nastąpiły w sposobie ubierania na przestrzeni XIV i XV wieku. Ekspozycji towarzyszy długo oczekiwana monografia tego tematu pióra Anny H. van Buren. Drugą ze wspomnianych wystaw można obejrzeć w The J. Paul Getty Museum w Los Angeles. Na Fashion in the Middle Ages zaprezentowano manuskrypty pochodzące w większości z XV wieku. Wystawa potrwa do 14 sierpnia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

An update on exhibitions in Europe and beyond:

Russian art from its nascent periods to the reign of Peter the Great fills The State Tretyakov Gallery until 14 August 2011. The exhibition “Holy Russia” was previously at the Louvre in Paris.


The British Museum has mounted a significant showing of over 150 objects for “Treasure of Heaven: Saints, Relics and Devotion in Medieval Europe” on 23 June to 9 October 2011. The exhibition presents an unprecedented opportunity to examine some of the rarely seen treasures from church treasuries and museums in Europe and the United States.In Görlitz (Zgorzelec) and Zittau (Żytawa) two exhibitions mark the Third Saxon State Exhibition. At the barbican in Zgorzelec, “Via Regia: 800 Years of Movement and Mobility” emphasizes the importance of this historical throughway between east and west. In Zittau, “Zur Krone, Salz und Kelch - Wege von Prag nach Zittau” presents the route between Prague and the Baltic coast, including art from the region of Upper Lusatia.

Several exhibitions as well as conferences are part of the 800 anniversary of Reims cathedral.

The Czech city of Cheb also celebrates an anniversary this year. “The Year 1061…” displays various documents relating the city’s history. The star is undoubtedly the letter written by Henry IV in 1061 (on loan from the Bamberg Municipal Archives) which includes the first written mention of this crucial town (through 30 September 2011).

And in the United States: two exhibitions about fashion in the middle ages organized by two venerable institutions. At the Morgan Library in New York, “Illuminating Fashion: Dress in the Art of Medieval France and Netherlands” (through 4 September) and in Los Angeles at the Getty Museum “Fashion in the Middle Ages” (through 14 August).

niedziela, 19 czerwca 2011

Mity Gdańska / Myths of Gdansk

„Mity Gdańska” Marcina Kalecińskiego to pierwsza pozycja z nowej serii Gedania Artistica wydawnictwa słowo/obraz/terytoria. Autor poddał w niej analizie renesansowe motywy w sztuce Gdańska, koncentrując jednak swoja uwagę raczej na ich przekazie ideowym niż na aspektach formalnych. Wychodząc od badań nad lekturami gdańszczan tamtego okresu, Kaleciński śledzi powstawanie mitu Gdańska jako Nowego Rzymu, w oparciu o który ta protestancka res publika próbowała budować swoją tożsamość. Gdańsk bowiem w przeciwieństwie do wielu niemieckich miast, nie posiadał nadania cesarskiego legitymizującego prawo do nazywania się republiką. Stąd ostentacyjne wykorzystywanie motywów zaczerpniętych z tradycji antycznej w sztuce i literaturze miasta, mające zobrazować jego polityczną, religijną i kulturową odrębność. Kaleciński, próbując nakreślić w miarę pełny obraz zjawiska, poddał analizie nie tylko malarstwo czy architekturę i jej dekorację ale również dzieła bardziej ulotne jak ramy obrazów czy artystyczne oprawy królewskich intrat i fajerwerków osadzając badany przez siebie temat na szerokim tle historycznym i kulturowym epoki.


Marcin Kaleciński, Mity Gdańska. Antyk w publicznej sztuce protestanckiej res publiki, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2011, 416 stron, cena 66 PLN


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“The Myths of Gdansk. The Antique in Art of the Protestant Res publica” by Marcin Kaleciński is the first release of a new series entitled Gedania Artistica published by słowo/obraz/terytoria. Kaleciński draws attention to the ideological dimension of the renaissance motifs present in Gdansk’s art. His analysis considers the city’s identity as a protestant res publica, built on the conception of a New Rome. By contrast to Germany cities, Gdansk was not granted the imperial right to call itself a republic. Thus, according to the author, the city cultivated a visual tradition that sought to emphasize its political, religious and cultural difference. In addition to painting and architecture, Kaleciński also examines more ephemeral and usually marginalized works such as frames, royal entrances and fireworks, placing his analysis on a broad historical and cultural background.

niedziela, 12 czerwca 2011

Płock wczesnośredniowieczny / Plock in the Early Middle Ages, ed. Andrzej Gołembnik

Ukazał się czwarty tom z serii Origines Polonorum wydawanej przez wydawnictwo Trio przy wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Podobnie jak poprzednie, wydane w tej serii monografie Lublina, Kołobrzegu i Przemyśla, niniejsza książka prezentuje wyniki najnowszych prac badawczych koncentrujących się wokół zagadnień związanych z początkami państwa polskiego. W tomie, będącym pracą zbiorową, znalazły się artykuły Anety Bukowskiej, Andrzeja Gołembnika, Zbigniewa Polaka, Marcina Szymy, Macieja Trzecieckiego i Lecha Wysokińskiego. Autorzy przedstawili w nich między innymi problemy związane z ustaleniem faz rozwoju aglomeracji płockiej od początku aż do wytyczenia miasta lokacyjnego oraz datowaniem i formami jego architektury.

Z okazji wydania tomu, 20 czerwca w Muzeum Mazowieckim w Płocku, odbędzie się konferencja naukowa. W sesji wezmą udział autorzy książki oraz prof. Przemysław Urbańczyk i dyrektor MMP Leonard Sobieraj.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The fourth volume of the Origines Polonorum has been released by the publisher Trio with aid from the Foundation for Polish Science. As with the earlier monographic volumes on Lublin, Kolobrzeg and Przemysl, the present book dealing with Plock presents the results of recent research that concentrated around the issue of the emergence of the Polish nation state. This collective publication is composed of articles by Aneta Bukowska, Andrzej Gołembnik, Zbigniew Polak, Marcin Szyma, Maciej Trzeciecki i Lech Wysokiński. The book's authors consider, for example, the development of Plock's agglomeration as an urban entity or the forms of its architectural landscape.

A conference on 20 June 2011 will coincide with the book release. The conference is to take place at the Mazovian Museum in Plock where participants will include the book's authors as well as Prof. Przemysław Urbańczyk and the director of the Museum, Leonard Sobieraj.

sobota, 4 czerwca 2011

Konstantynopol - Nowy Rzym / Constantinople - New Rome

To już druga w tym roku, po pracy Piotra Grotowskiego, książka dotycząca tematyki Bizancjum. Tym razem jednak autorzy skupili się na próbie pokazania czym był Konstantynopol w pierwszych wiekach swojego istnienia. W tomie znajdziemy więc teksty poświęcone nie tylko dziejom ale też urbanistyce, strukturze społecznej, religii czy szeroko pojętej kulturze Nowego Rzymu. Uwagi badaczy nie umknął nawet temat kuchni i zwyczajów żywieniowych bizantyńczyków, któremu Maciej Kokoszko poświęcił cały rozdział. Redakcji tego monumentalnego dzieła podjęli się Teresa Wolińska i Mirosław J. Leszka, którzy zaprosili do współpracy grupę badaczy związanych z Uniwersytetem Łódzkim: Sławomira Bralewskiego, Pawła Filipczaka, Macieja Kokoszkę, Andrzeja Kompa, Małgorzatę B. Leszkę oraz Kiriła Marinowa. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN


Teresa Wolińska, Mirosław J. Leszka (red.), Konstantynopol - Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss.736 cena 79,90 PLN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


In addition to Piotr Grotowski's publication, yet another recent book addresses the Byzantine period. "Konstantynopol - Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim" ("Constantinople - New Rome: The City and Its Inhabitants in the Early Byzantine Period") concentrates on the structure the city during its early years. The articles in the book deal with issues of urbanism, social structure, religion and the broadly defined concept of culture in this New Rome. Topographies, politics and power structures are also examined. The editorial initiative was undertaken by Teresa Wolińska and Mirosław J. Leszka who invited researchers from the University of Lodz to contribute to the volume. Replete with images of contemporary Istanbul of the historical places described.Teresa Wolińska and Mirosław J. Leszka (ed.), Konstantynopol - Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, pp.736, price 79,90 PLN

sobota, 28 maja 2011

Wystawy 2011/Exhibitions 2011Jeszcze tylko miesiąc pozostał do otwarcia jednej z najważniejszych wystaw 2011 roku. Już 29 czerwca rozpocznie się bowiem w Naumburgu Der Naumburger Meister. Bildhauer und Architekt im Europa der Kathedralen, która potrwa do 2 listopada.


Natomiast już od 20 maja można w Pradze oglądać wielką wystawę Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami , zorganizowaną w ramach obchodów Roku Rožmberkovskiego, majacego uczcić ten niezwykle wpływowy w średniowiecznych Czechach ród. Wystawa potrwa do 20 sierpnia.

Z kolei Muzeum Archidiecezjalne w Ołomujcu zorganizowało wystawę Victimae Paschali laudes . Velikonoční liturgie a výtvarné umění. Wystawe można oglądać do 21 sierpnia.Dwie ciekawe wystawy można w najbliższym czasie obejrzeć w Wiedniu.Od 15 kwietnia do 17 lipca odbywa się w Dolnym Belwederze wystawa Der Abtenauer Altar von Andreas Lackner na której zaprezentowano ostatnio odrestaurowane figury świętych Błażeja, Ruperta i Maksymiliana dłuta Lacknera.

Natomiast w Kunsthistorisches Museum pomiędzy 31 maja a 4 września można obejrzeć wystawe poświęconą niemieckiemu portretowi u progu renesansu: Dürer - Cranach - Holbein Die Entdeckung des Menschen: Das deutsche Porträt um 1500.

Ciekawie zapowiada się również wystawa Kloster Lorsch. Vom Reichskloster Karls des Großen zum Weltkulturerbe der Menschheit, która potrwa od 28 maja do 29 stycznia przyszłego roku.


Na koniec chcieliśmy jeszcze wspomnieć o wystawie Vittore Crivelli da Venezia alle Marche. Maestri del Rinascimento nell'Appennino odbywającej się w Sarnano od 21 maja do 6 października, prezentujące twórczość malarzy działających w drugiej połowie XV wieku w rejonie Marche.

----------------------------------------------------------------------------------------------


Across Europe a number of important exhibitions will emphasize medieval art this year. Here is a selection of some that have caught our attention:

Austria

At the Belvedere (Vienna) there is an opportunity to see the newly restored Abtenauer Alter by Andreas Lackner of 1518. 15.04 – 17.07.2011. 


At the Kunsthistorisches Museum, the intriguingly titled, “Dürer - Cranach – Holbein. The Discovery of Man: the German Portrait around 1500”runs 31.05 – 04.09.2011.

Czech RepublicIn Prague, “The Rosenbergs” focuses on these influential noblemen of the medieval and renaissance periods. 20.05 – 20.08.2011

In Olomouc, “Victimae Paschali laudes. Easter Liturgy and the Fine Arts” at the Olomouc Archdiocesan Museum which will run till 21.08.2011.

Germany

The Naumburg Master - Sculptor and Architect in the Europe of Cathedrals“, the Saxony-Anhalt State Exhibition in Naumburg 29.06 – 02.11.2011.

At Lorsch, “Kloster Lorsch. From Monastery of the kingdom of Charlemagne to World Heritage Site” 28.05 – 29.01.2012.

Italy

An exhibition about the fascinating work of Crivelli: “Vittore Crivelli da Venezia alle Marche. Maestri del Rinascimento nell'Appennino” Sarnano. 21.05 – 06.10.2011.

poniedziałek, 23 maja 2011

Nowa analiza Drzwi Gnieźnieńskich / Iconographic Methodology and the Gniezno Doors in Paweł Stróżyk's New Book

Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach dziedzin z zakresu nauk pomocniczych historii jest ikonografia historyczna. I właśnie tej problematyce poświęcona jest ostatnia publikacja Pawła Stróżyka „Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie Drzwi Gnieźnieńskich”. W pierwszej części pracy, autor omawia problematykę związaną z nieczęstym, jak sam zauważa, wykorzystywaniem źródeł ikonograficznych w badaniach historyków. Część druga natomiast, to próba zmierzenia się z zagadką Drzwi Gnieźnieńskich. Analizując dzieło przy pomocy metod badawczych właściwych dla uprawianej przez siebie dziedziny, Stróżyk wysuwa nowe hipotezy dotyczące fundatora czy pierwotnego miejsca przeznaczenia gnieźnieńskiego zabytku. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu Historii UAM.


Paweł Stróżyk, Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie Drzwi Gnieźnieńskich, Instytut Historii UAM, Poznań 2011, 300 pp, 30 PLN


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Paweł Stróżyk’s new book, “The Iconographic Source in Source-based Studies. The Gniezno Doors as Example”, takes up the popular and much debated issue of historical iconography in research. The first part of the book examines what the author considers to be the infrequent use of iconographic sources by historians. In the second part, however, Stróżyk attempts to enlist the approach outlined in the first to analyze the Gniezno Doors. His application of iconographic history brings forth new theories concerning the work’s patron and its original location.

Paweł Stróżyk, Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie Drzwi Gnieźnieńskich, Instytut Historii UAM, Poznań 2011, 300 pp, 30 PLN

czwartek, 19 maja 2011

Nowe wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku / New Exhibitions at Malbork Castle Museum

W tym roku przypada pięćdziesiąta rocznica utworzenia Muzeum Zamkowego w Malborku. Z pośród imprez towarzyszących obchodom zwróciły nasza uwagę dwie wystawy.


Pierwsza z nich, zatytułowana „Szczerbiec – miecz koronacyjny królów polskich w świetle badań technologicznych” przedstawia wyniki analiz, przeprowadzonych przez dr Marcina Biborskiego z Instytutu Archeologii UJ, przy udziale dr Grzegorza Żabińskiego z Muzeum Zamkowego w Malborku i mgr. inż. Janusza Stępińskiego z Instytutu Metalurgii AGH. Rezultatem, zaprezentowanych na tej bardzo interesującej choć niewielkiej wystawie, badań jest między innymi, ustalenie techniki oraz materiału użytych do wykonania miecza, czy próba odpowiedzi na pytania dotyczące czasu i miejsca powstania zabytku. Wystawę będzie można oglądać do 30 września.


Natomiast od 21 maja do 2 października na Zamku Średnim będzie można obejrzeć ekspozycję pod tytułem „Crème de la crème. Najcenniejsze z cennych malborskiego muzeum”. Wśród pokazanych eksponatów znajdą się między innymi arcydzieła sztuki gotyckiej - Chrystus w Ogrojcu (dzieło z warsztatu toruńskiego), św. Jerzy czy XV wieczne manuskrypty z traktatami Jana Dunsa Szkota.


---------------------------------------------------------------------------------------------------


We are pleased to report about two exhibitions opening in May at Malbork castle: “Szczerbiec – miecz koronacyjny królów polskich w świetle badań technologicznych” (“The Jagged Sword: Technological Studies on the Coronation Sword of the Polish Kings” 06.05 – 30.09.2011) and “Crème de la crème. Najcenniejsze z cennych malborskiego muzeum” (“Crème de la crème. Malbork Museum’s most precious of the precious” 21.05 – 02.10.2011). Both exhibitions form parts of the 50-year anniversary of the Museum's founding.


The smaller, though equally significant exhibition, focuses on the “Jagged Sword” used for the coronation of Polish kings since 1320. Though the original (housed in Wawel Castle in Cracow) will not make an appearance, one of its facsimiles will be present alongside a presentation of the technical research that was conducted on the sword over the past year by Marcin Biborski (Institute of Archeology, Jagiellonian University), Janusz Stępiński (Institute of Metalurgy, University of Science and Technology, Cracow) and Grzegorz Żabiński (Malbork Castle Museum). The result were published in volume 14 of Studia Waweliana, Cracow, 2009: Marcin Biborski, Janusz Stępiński, Grzegorz Żabiński, "Nowe badania nad Szczerbcem – mieczem koronacyjnym królów polskich" ("New Research on the Szczerbiec – the Coronation Sword of Kings of Poland" summary).


With a telling title, the latter exhibition will bring together over 30 of the museum’s most prized objects. The Gothic period will figure significantly among the works to be displayed in the recently resorted interior of the Great Refectory of the castle. Among these: Christ in the olive garden by the Master of the Torun Beautiful Madonna (1390-95), a carved St. George in its original placement, the so called Treasure from Kwidzin along with mid 15th century philosophical manuscripts of Duns Scotus.

sobota, 14 maja 2011

Piotr Grotowski "Święci wojownicy" / Piotr Grotowski “Arms and Armour of the Warrior Saints”

Badania nad ubiorem i uzbrojeniem bizantyńskim nie są dziedziną łatwą. Znikoma ilość zachowanych artefaktów a także niewiele źródeł  powodował, że jeszcze do niedawna niewiele wiedzieliśmy na ten temat. Wśród niewielkiej grupy naukowców, którzy poświęcili się badaniom tego zagadnienia znajduje się Piotr Grotowski. Wynikiem jego wieloletniej pracy jest wydana ostatnio książka „Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843-1261)”. Autor zawarł w niej obszerną analizę ubioru i uzbrojenia używanego na terenach imperium bizantyńskiego od końca ikonoklazmu do odzyskania Konstantynopola. Punktem wyjścia do rozważań nad badanym tematem stały się dla autora wyobrażenia tytułowych świętych wojowników, których nie brakuje w sztuce bizantyńskiej tego okresu. Grotowski, konfrontując ten materiał ikonograficzny z tekstami źródłowymi omawia bardzo szczegółowo uzbrojenie, wyposażenie i insygnia  używane wówczas w armii bizantyńskiej, jak również stara się rozpoznać chronologię zmian jakim ono podlegało w czasie tych czterech wieków. Książka, co warto podkreślić, została wydana w dwóch językach, polska wersja ukazała się nakładem wydawnictwa WAM, natomiast angielską Brill. 

Piotr Łukasz Grotowski, Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843-1261), WAM, Kraków 2011, 496+64 strony, cena 79 PLN


Piotr Grotowski, Arms and Armour of the Warrior Saints: Tradition and Innovation in Byzantine Iconography (843–1261), Leiden: Brill, 2010. 704 pp., price 191 
---------------------------------------------------------------------------------------------


A recent book by Piotr Grotowski explores the arcane field of costume and armor in the Byzantine period. Grotowski’s publication, „Święci wojownicy” (English version published as “Arms and Armour of the Warrior Saints”, Leiden: Brill, 2010) is an in-depth analysis of the dress and armor used in the Byzantine empire persistent in its iconography. Understood as a point relative to its Classical precedents, Grotowski's study questions the iconography's dependence on these sources and the originality of the Byzantine examples used by the mid-Byzantine Army. The analysis includes reference to military manuals and together with the visual evidence provides, according to the publishers notes, (Brill) "a good indicator of iconographic innovation in the art of Byzantium." Additionally - and on the side - a bilingual issue of Grotowski's publication is a welcome extension of Polish scholarship to non-Polish readers.


Piotr Łukasz Grotowski, Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843-1261), WAM, Kraków 2011, 496+64 strony, cena 79 PLNPiotr Grotowski, Arms and Armour of the Warrior Saints: Tradition and Innovation in Byzantine Iconography (843–1261), Leiden: Brill, 2010. 704 pp., price 191 €

wtorek, 10 maja 2011

Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I / Master Benedict – Architect to King Sigismund I

Początek XVI wieku to okres, w dziejach sztuki polskiej, niezwykle skomplikowany. Jest to czas, w którym miejscowi mistrzowie, wychowani w tradycji gotyckiej muszą sprostać nowym modom nadchodzącym z Włoch. Właśnie w pierwszym trzydziestoleciu wieku XVI przyszło działać bohaterowi monografii Tomasza Ratajczaka „Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I” wydanej przez krakowski Universitas. Prezentując osobę i działalność krakowskiego mistrza, autor wykorzystał niezwykle obfity, jak na polskie warunki, zbiór dokumentów dotyczących królewskich inwestycji oraz najnowsze dane, których ogromną ilość przyniosła, zakończona niedawno, renowacja Zamku Królewskiego na Wawelu. Ratajczak, oprócz rezydencji wawelskiej, omawia również zamki w Piotrkowie, Sandomierzu i Niepołomicach, które także należą do ouvre mistrza Benedykta oraz wpływ jaki te dzieła wywarły na późniejszych twórców. Przedmiotem refleksji autora są także niezwykle skomplikowane zagadnienia stylu tego okresu, które, choć od dawna stanowią temat naukowych dociekań, dalekie są od wyjaśnienia.


Tomasz Ratajczak, Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I, Universitas, Kraków 2011, ss. 498, cena 59 PLN
------------------------------------------------------------------------------------------------------

The medieval period can often be used to address topics traditionally observed as Renaissance accomplishments. Though not the direct focus of Tomasz Ratajczak’s new book “Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I” (Master Benedict – Architect to King Sigismund I), the activities of the royal architect were based in the historical melting-pot that was Wawel Hill. Ratajczak presents a thorough analysis of royal commissions in an extensive collection of documentation alongside studies of recent restoration work on the castle. Ratajczak examines not only the residence on Wawel, but the castles in Piotrkow, Sandomierz and Niepolomice, all part of Master Benedict’s oeuvre that influenced later architects. The general style of this period and also comes under analysis.


Tomasz Ratajczak, Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I, Universitas, Kraków 2011, ss. 498, cena 59 PLN

piątek, 6 maja 2011

Brytyjskie Towarzystwo Archeologiczne w Krakowie / The British Archeological Association in Cracow

Pomiędzy 3 a 7 lipca odbędzie się w Krakowie doroczna konferencja Brytyjskiego Towarzystwa Archeologicznego.  Ta szacowna organizacja, działająca od 1843 roku zrzesza zarówno profesjonalistów jak i amatorów, promując badania nad architekturą 
i sztuką antyku i wieków średnich. Tematem tegorocznej konferencji będzie średniowieczna sztuka Krakowa i Małopolski oraz jej recepcja w epokach późniejszych. W obradach zapowiedzieli swój udział: Constanza-Luisa Cipollaro, Paul Crossley, Eric Fernie, Beata Kwiatkowska-Kopka, Robert Maniura, Zoë Opačić, Paweł Pencakowski, Andreas Puth, Rafał Quirini-Popławski, Agnieszka Sadraei, Gavin Simpson, Marcin Szyma, Dariusz Tabor, Achim Timmerman, Wojciech Walanus, Marek Walczak, Tomasz Węcławowicz and Andrea Worm. Konferencja będzie odbywać się w języku angielskim.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

The British Archeological Association will hold its next annual conference in Cracow, July 3 - 7, 2011. In existence since 1843, this venerable organization brings together professionals and amateurs alike in order to promote the study of art and architecture of the antique and medieval periods. This year's conference will focus on the art of medieval Cracow and the Malopolska region and its reception in later periods. More information about the program can be found on the Association's website. Speakers include: Constanza-Luisa Cipollaro, Paul Crossley, Eric Fernie, Beata Kwiatkowska-Kopka, Robert Maniura, Zoë Opačić, Paweł Pencakowski, Andreas Puth, Rafał Quirini-Popławski, Agnieszka Sadraei, Gavin Simpson, Marcin Szyma, Dariusz Tabor, Achim Timmerman, Wojciech Walanus, Marek Walczak, Tomasz Węcławowicz and Andrea Worm.

Details about the papers will be posted soon.

The conference will be conducted in English.

wtorek, 3 maja 2011

Europa Jagellonica

Znamy już pierwsze szczegóły projektu "Europa Jagellonica 1386/1572, kultura i sztuka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów", realizowanego wspólnie przez Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK), Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam (HBPG), Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW), Zamek Królewski w Warszawie (ZKW) oraz Des Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO). W jego ramach zostaną zorganizowane kosztem ponad miliona euro trzy wystawy, które odbędą się w Kutnej Horze (maj-wrzesień 2012), Warszawie (październik-styczeń 2013) i Poczdamie (marzec-czerwiec 2013), każda poświęcona innemu zagadnieniu. W Kutnej Horze przedstawiona zostanie problematyka kultury miast i ich elit, w Warszawie dominującym tematem będzie kultura dworu, natomiast wystawa w Poczdamie poświęcona będzie polityce dynastycznej Jagiellonów. Cały projekt ma za zadanie przedstawić tytułowe zagadnienia w szerokim kontekście kultury europejskiej XV i XVI wieku.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recent news spotlights an extraordinary project: "Europa Jagellonica 1386/1572: Art and Culture in Central Europe of the Jagiellon Dynasty" a project put together by the:
- Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK),
- Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam (HBPG),
- The National Museum in Warsaw (MNW),
- The Royal Castle in (ZKW) and
- Des Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas of University of Leipzig (GWZO).
The over 1 milion euro program includes three exhibitions, which will be held in Kutna Hora (May-September 2012), Warsaw (October 2012 - January 2013) and Potsdam (March-June 2013). Each exhibtion venue will feature a different aspect of the project's theme. In Kutna Hora, the focus will be on aspects of urban culture and its elites, in Warsaw the dominant topic will be that of court culture, and in Potsdam the attention will be on the Jagiellonian's marriage policy. The project, in its entirety, aims to present these issues in the broad context of European culture of the 15th can 16th centuries. 

Mistrz Paweł z Lewoczy / Master Paul of Levoča


Nakładem krakowskiego wydawnictwa DodoEditor ukazała się monografia Pawła z Lewoczy, pióra Zoltána Gyalókay. Mistrz Paweł to jeden z najważniejszych rzeźbiarzy środkowoeuropejskich późnego średniowiecza. W jego warsztacie powstawały ołtarze zdobiące kościoły Spisza i sąsiadujących z nim regionów. Ich wysoka klasa artystyczna oraz wpływ jaki wywarły na współczesnych sprawiają, że twórczość tego artysty często przywoływana jest w literaturze czeskiej, słowackiej, polskiej czy węgierskiej. Książka stanowi podsumowanie wieloletnich badań Zoltána Gyalókay nad twórczością tego wielkiego artysty.


--------------------------------------------------------------------------------------------

The Cracow publishing house DodoEditor has released Zoltán Gyalókay's monograph on the Master Paul of Levoča. The late medieval sculpture of Master Paul of Levoča certainly deserves more attention in international scholarly literature. His workshop has produced altars for churches in Szepes and neighboring regions. The high craftsmanship of his works and the influence they had on contemporary artists has been studied by Czech, Hungarian, Polish and Slovak scholars. This monograph represents the author’s long-term study of the artist’s oeuvre.

Zoltán Gyalókay, Paweł z Lewoczy. Rzeźbiarz ze Spisza między Krakowem a Norymbergą, DodoEditor, Cracow 2011, 84 pages, 58,00 PLN

piątek, 29 kwietnia 2011

Kamil Kopania, Animated Sculptures of the Crucified Christ in the Religious Culture of the Latin Middle Ages

Ukazała się książka Kamila Kopani Animated Sculptures of the Crucified Christ in the Religious Culture of the Latin Middle Ages. Jest to kompleksowa analiza figur Chrystusa zaopatrzonych w ruchome ramiona, stanowiących jeden z ciekawszych rekwizytów liturgicznych późnego średniowiecza. W książce znajdziemy analizę konstrukcji takich figur, oraz sposób ich wykorzystania nie tylko w obrzędach Wielkiego Tygodnia, ale także w innych okresach roku liturgicznego. Autor przedstawia również status i sposób wykorzystania takich wizerunków po Soborze Trydenckim. Książka została wydana w języku angielskim nakładem wydawnictwa Neriton.

Kamil Kopania, Animated Sculptures of the Crucified Christ in the Religious Culture of the Latin Middle Ages, Warszawa 2010, ss. 354, cena 47,30 PLN

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Among recent publications, Kamil Kopania considers the medieval figures of Christ fitted with moveable arms in his book, Animated Sculptures of the Crucified Christ in the Religious Culture of the Latin Middle Ages. The subject of his book focuses on a fascinating (and infrequent) object of late medieval liturgy. Kopania's analysis includes a reconstruction of such figures, along with their contemporary uses during Holy Week and other liturgical services. Likewise highlighted are the status and form of use of such figures after the Council of Trent.

czwartek, 21 kwietnia 2011

Julian Gardner w Krakowie / Julian Gardner in Cracow

Tak, jak obiecaliśmy,  podajemy bliższe szczegóły krakowskiego wykładu profesora Gardnera. Otóż wykład, pod tytułem "Cimabue and Giotto in San Francesco at Pisa: Two Altarpieces in their Context", odbędzie się w środę 4 maja o godzinie 18 w budynku Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Grodzka 53) w sali nr 40. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

-------------------------------------------------------------------

As promised, here is an update of Professor Julian Gardner's lecture
at the Institute for Art History, Jagiellonian University: Prof. Gardner's lecture is entitled "Cimabue and Giotto in San Francesco at Pisa: Two Altarpieces in their Context". The lecture will take place on Wednesday, May 4 at 6 p.m. in room 40 of the Institute at 53 Grodzka Street. All are welcome to attend.  

środa, 20 kwietnia 2011

Wystawy 2011/Exhibitions 2011

Jakkolwiek blog nasz ma dotyczyć przede wszystkim sztuki w Polsce, to jednak uważamy za zasadne umieszczać na nim również informacje o wystawach organizowanych w innych krajach. W końcu sztuka w Polsce nigdy nie była odizolowana od zjawisk zachodzących w innych częściach Europy. Oto zatem kilka najbliższych wystaw, które zwróciły naszą uwagę i o których wkrótce postaramy się napisać szerzej:

"Die Salier. Macht im Wandel". Zorganizowana przez Historiches Museum der Pfalz w Spirze wystawa, odbywająca się w ramach obchodów Roku Salickiego, to jeden z hitów pierwszej połowy roku. Tym bardziej, że w jej ramach wydzielono osobną część zatytułowaną "Des Kaizer letzte Kleider", na której prezentowane są oryginalne tkaniny z epoki oraz sposoby ich restauracji. Obie wystawy odbywają się od 10 kwietnia do 30 października.
- "Guariento e il Padova Carraese" to wydarzenie chyba bez precedensu. Wystawa odbywająca się równocześnie w pięciu padewskich muzeach dotyczy wszystkich aspektów życia w tym pięknym mieście w 14 wieku. Potrwa od 16 kwietnia do 30 lipca.

- "Der 'Verschwundene' Dom. Wahrnehmung und Wandel der Mainzer Kathedrale im Lauf der Jahrhunderte" Monograficzna wystawa o katedrze w Moguncji zorganizowana przez tamtejsze muzeum katedralne. Potrwa od 15 kwietnia do 16 października.


- "Ercole il fondatore. Dall'Antichita al Rinascimento". Wystawa poświęcona mitowi Herkulesa od starożytności do renesansu. Zorganizowana przez Museo di Santa Gulia w Brescii, potrwa od 11 lutego do 12 czerwca.

- "Der Dombau von St. Stephan. Die originalpläne aus dem Mittelalter" na wystawie zorganizowanej przez Wien Muzeum Karlsplatz prezentowane są średniowieczne plany architektoniczne. Trwa od 11 marca do 21 sierpnia.

- "L’Épée. Usages, mythes et symboles". Tematem tej niewielkiej wystawy zorganizowanej przez paryskie Musée Cluny będzie miecz, we wszystkich swoich aspektach: technologicznym, użytkowym, mitologicznym i symbolicznym. Wystawa potrwa od 28 kwietnia do 26 września.

-"Trônes en majesté" to wystawa poświęcona najbardziej chyba oczywistemu symbolowi władzy, jakim jest tron. Ponad 40 takich obiektów z całego świata zgromadzono na tej niecodziennej wystawie zorganizowanej w Wersalu, która potrwa od 1 marca do 19 czerwca.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Though our blog is intended to deal with Polish and central European art, we would like to give notice about a few exhibitions currently on across Europe. After all, Polish art did not develop in a vacuum…

- "Die Salier. Macht im Wandel". Organized by the Historiches Museum der Pfalz in Speyer. In addition to this main commemorative exhibition, a special display of period textiles ("Des Kaizer letzte Kleider") completes the show. April 10 – October 30, 2011.

- "Guariento e il Padova Carraese" An extraordinary opportunity to see life in 14th century Padua. April 16 – July 30, 2011

- "Der 'Verschwundene' Dom. Wahrnehmung und Wandel der Mainzer Kathedrale im Lauf der Jahrhunderte" April 15 – October 16, 2011.

- "Ercole il fondatore. Dall'Antichita al Rinascimento". Covering the myth of Hercules from Ancient Rome to the Renaissance. Museo di Santa Gulia in Brescia. February 11 – June 12, 2011.

- "Der Dombau von St. Stephan. Die originalpläne aus dem Mittelalter" A showing of medieval architectural drawings organized by the Wien Museum Karlsplatz. March 11 – August 21, 2011.

- "L’Épée. Usages, mythes et symboles". An intimate exhibition covering the technological, practical, mythical and symbolic history of this “mechanism” put together by the Musee de Moyen Age, Paris. April 28 – September 26, 2011.

-"Trônes en majesté" One of the essential symbols of power… over 40 examples on view. Chateau de Versailles. March 1 – June 19, 2011.

czwartek, 7 kwietnia 2011

Skarby Biblioteki XX Czartoryskich/Treasures from the Princes Czartoryski Library

Initial from Bishop Erazm Ciolek's Pontifica
Bardzo ciekawie zapowiada się jesienna wystawa rękopisów i starodruków ze zbiorów Biblioteki XX Czartoryskich. Od 15 września do 2 października w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka będzie można podziwiać 50 najcenniejszych ksiąg z tej bogatej kolekcji, pochodzących z XIII-XVII w. Warto przypomnieć, że w zbiorach Biblioteki XX Czartoryskich znajduje się prawie 350 inkunabułów (w tym niezwykle pięknie iluminowany Pontyfikał biskupa Erazma Ciołka), około 4000 druków z XVI w. (z których część, na wzór rękopisów posiada ręczne zdobienia) , ponad 7000 map czy kolekcja około 1300 muzykaliów. Wystawa, która odbywać się będzie równocześnie z międzynarodowym kongresem Association Internationale de Bibliophilie ma zaprezentować kolekcję Czartoryskich w całej jej różnorodności, zatem będziemy mogli na niej podziwiać zarówno księgi liturgiczne jak i dzieła filozoficzne czy historyczne. Dodatkową atrakcją takich wystaw jest zwykle możliwość podziwiania urody zbytkownych opraw, na co liczymy i w tym przypadku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bishop Erazm Ciolek' Palace (the National Museum of Cracow’s venue for medieval art) will turn into a temporary library of spectacular illuminated manuscripts and printed books from the 13th to 17th centuries. The exhibition “Treasures from the Princes Czartoryski Library” is set to open on September 15 and run to October 2.While the show’s short duration is doubtless a result of the objects’ fragility, it has been set to coincide with the international congress of the Association Internationale de Bibliophilie. In the words of the National Museum, the exhibition is a “rare occasion for the public to get up close with some of the most prized examples of the book arts from the Princes Czartoryski Library collection.” On view will be 50 works of medieval illumination alongside Renaissance and later engravings culled from liturgical books, philosophy and history texts. The exhibition will be accompanied by a series of catalogues in the form of an inventory of the collection; the first volume of which has already been published.

niedziela, 3 kwietnia 2011

Pieter Bruegel Młodszy / Pieter Bruegel the Younger - all cleaned up

Pieter Breugel the Younger Preaching of John the Baptist
Krakowskie Muzeum Narodowe przygotowało pokaz obrazu Pietera Bruegla Młodszego Kazanie św. Jana Chrzciciela. Obraz ten, do niedawna eksponowany w Muzeum Książąt Czartoryskich, przeszedł ostatnio gruntowną konserwację. Dzieło będzie można oglądać w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka od 4 kwietnia do 5 czerwca. Pokaz jest jednym z licznych wydarzeń towarzyszących wystawie Lech Majewski - Retrospektywa, zorganizowanej w związku z najnowszym filmem Majewskiego "Młyn i krzyż", wśród których niezwykle ciekawie zapowiada się również wykład Michaela F. Gibsona - amerykańskiego historyka sztuki, znawcy twórczości Breugla. Spotkanie z Gibsonem ma się odbyć 10 kwietnia o godz. 16 w holu Gmachu Głównego MNK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The National Museum in Krakow will display Pieter Bruegel the Younger’s St. John the Baptist Preaching. After a thorough cleaning, the painting will be on view at the Bishop Erazm Ciolek Palace in conjunction with the contemporary artist Lech Majewski’s retrospective at the museums main building. The exhibition’s program is to features a lecture with Michael F. Gibson, an American art historian and Bruegel expert, on April 10, 2011 at 4 p.m.

wtorek, 29 marca 2011

Kraków na wyciągnięcie ręki/ Krakow within your reach

'
 Po niemal pięćdziesięciu latach krakowskie Muzeum Narodowe znów pokazało kolekcję rzeźby architektonicznej pieczołowicie gromadzoną przez tą placówkę od XIX w. Na otwartej w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w maju ubiegłego roku wystawie, która następnie przerodziła się w stałą ekspozycję, możemy zobaczyć oryginalne detale architektoniczne oraz odlewy gipsowe dzieł zdobiących między innymi Katedrę Wawelską czy Kościół Mariacki . Ta, może na pierwszy rzut oka, mało efektowna ekspozycja daje możliwość bliskiego obcowania z dziełami, z racji położenia niedostępnymi, czy też już nieistniejącymi. Z pośród ponad trzystu eksponatów pokazanych na wystawie wymieńmy odlewy rzeźb zdobiących górne, zewnętrzne partie prezbiterium kościoła mariackiego w Krakowie pozwalające w bezpośrednim kontakcie ocenić klasę artystyczną tych dzieł. Zwraca też uwagę urocza kolekcja odlewów główek dekorujących ramy Ołtarza Mariackiego Stwosza, czy kapiteli z nagrobka Kazimierz Jagiellończyka. Osobny dział ekspozycji stanowią odlewy inskrypcji i dekoracji dzwonów, gdzie pasjonaci ludwisarstwa poczują się jak w raju. Wystawie towarzyszy obszerny (prawie 340 stron), dwujęzyczny, polsko-angielski katalog. "Kraków na wyciągnięcie", choć z pozoru mało spektakularna, okazała się jedną z ciekawszych wystaw, jakie mieliśmy przyjemność widzieć w ubiegłym roku, której wartość naukową i edukacyjną trudno przecenić.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  The National Museum in Cracow has been collecting architectural sculpture since the 19th century. After nearly fifty years, the Museum’s medieval branch at the Bishop Erazm Ciolek Palace presents its collection of original architectural fragments and plaster casts of otherwise inaccessible, difficult to discern or no longer extant sculptural elements from monuments such as the Cathedral on Wawel Hill or the St. Mary’s Basilica (from the latter come examples of surprising craftsmanship and refined detail.) Among the over 300 pieces now on permanent display notable are casts from the heads decorating the Veit Stoss alter from St. Mary’s, capitals from the tomb of Kazimierz Jagiellonczyk and other sepulchral decorations as well as a special exposition of cast inscriptions and decorative elements from bells – heave for the foundry enthusiast. The exhibition is accompanied by a comprehensive catalog (and bilingual at that). Though perhaps lacking in ostentation as exhibitions go (the works are situated in a rather clustered set of underground galleries), “Cracow within Your Reach: Architectural Sculpture in the Collection of the National Museum in Cracow” is perhaps one of the most interesting scholarly and educational exhibitions in Cracow of the past year.