niedziela, 12 czerwca 2011

Płock wczesnośredniowieczny / Plock in the Early Middle Ages, ed. Andrzej Gołembnik

Ukazał się czwarty tom z serii Origines Polonorum wydawanej przez wydawnictwo Trio przy wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Podobnie jak poprzednie, wydane w tej serii monografie Lublina, Kołobrzegu i Przemyśla, niniejsza książka prezentuje wyniki najnowszych prac badawczych koncentrujących się wokół zagadnień związanych z początkami państwa polskiego. W tomie, będącym pracą zbiorową, znalazły się artykuły Anety Bukowskiej, Andrzeja Gołembnika, Zbigniewa Polaka, Marcina Szymy, Macieja Trzecieckiego i Lecha Wysokińskiego. Autorzy przedstawili w nich między innymi problemy związane z ustaleniem faz rozwoju aglomeracji płockiej od początku aż do wytyczenia miasta lokacyjnego oraz datowaniem i formami jego architektury.

Z okazji wydania tomu, 20 czerwca w Muzeum Mazowieckim w Płocku, odbędzie się konferencja naukowa. W sesji wezmą udział autorzy książki oraz prof. Przemysław Urbańczyk i dyrektor MMP Leonard Sobieraj.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The fourth volume of the Origines Polonorum has been released by the publisher Trio with aid from the Foundation for Polish Science. As with the earlier monographic volumes on Lublin, Kolobrzeg and Przemysl, the present book dealing with Plock presents the results of recent research that concentrated around the issue of the emergence of the Polish nation state. This collective publication is composed of articles by Aneta Bukowska, Andrzej Gołembnik, Zbigniew Polak, Marcin Szyma, Maciej Trzeciecki i Lech Wysokiński. The book's authors consider, for example, the development of Plock's agglomeration as an urban entity or the forms of its architectural landscape.

A conference on 20 June 2011 will coincide with the book release. The conference is to take place at the Mazovian Museum in Plock where participants will include the book's authors as well as Prof. Przemysław Urbańczyk and the director of the Museum, Leonard Sobieraj.

Brak komentarzy: