niedziela, 19 czerwca 2011

Mity Gdańska / Myths of Gdansk

„Mity Gdańska” Marcina Kalecińskiego to pierwsza pozycja z nowej serii Gedania Artistica wydawnictwa słowo/obraz/terytoria. Autor poddał w niej analizie renesansowe motywy w sztuce Gdańska, koncentrując jednak swoja uwagę raczej na ich przekazie ideowym niż na aspektach formalnych. Wychodząc od badań nad lekturami gdańszczan tamtego okresu, Kaleciński śledzi powstawanie mitu Gdańska jako Nowego Rzymu, w oparciu o który ta protestancka res publika próbowała budować swoją tożsamość. Gdańsk bowiem w przeciwieństwie do wielu niemieckich miast, nie posiadał nadania cesarskiego legitymizującego prawo do nazywania się republiką. Stąd ostentacyjne wykorzystywanie motywów zaczerpniętych z tradycji antycznej w sztuce i literaturze miasta, mające zobrazować jego polityczną, religijną i kulturową odrębność. Kaleciński, próbując nakreślić w miarę pełny obraz zjawiska, poddał analizie nie tylko malarstwo czy architekturę i jej dekorację ale również dzieła bardziej ulotne jak ramy obrazów czy artystyczne oprawy królewskich intrat i fajerwerków osadzając badany przez siebie temat na szerokim tle historycznym i kulturowym epoki.


Marcin Kaleciński, Mity Gdańska. Antyk w publicznej sztuce protestanckiej res publiki, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2011, 416 stron, cena 66 PLN


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“The Myths of Gdansk. The Antique in Art of the Protestant Res publica” by Marcin Kaleciński is the first release of a new series entitled Gedania Artistica published by słowo/obraz/terytoria. Kaleciński draws attention to the ideological dimension of the renaissance motifs present in Gdansk’s art. His analysis considers the city’s identity as a protestant res publica, built on the conception of a New Rome. By contrast to Germany cities, Gdansk was not granted the imperial right to call itself a republic. Thus, according to the author, the city cultivated a visual tradition that sought to emphasize its political, religious and cultural difference. In addition to painting and architecture, Kaleciński also examines more ephemeral and usually marginalized works such as frames, royal entrances and fireworks, placing his analysis on a broad historical and cultural background.

Brak komentarzy: