sobota, 4 czerwca 2011

Konstantynopol - Nowy Rzym / Constantinople - New Rome

To już druga w tym roku, po pracy Piotra Grotowskiego, książka dotycząca tematyki Bizancjum. Tym razem jednak autorzy skupili się na próbie pokazania czym był Konstantynopol w pierwszych wiekach swojego istnienia. W tomie znajdziemy więc teksty poświęcone nie tylko dziejom ale też urbanistyce, strukturze społecznej, religii czy szeroko pojętej kulturze Nowego Rzymu. Uwagi badaczy nie umknął nawet temat kuchni i zwyczajów żywieniowych bizantyńczyków, któremu Maciej Kokoszko poświęcił cały rozdział. Redakcji tego monumentalnego dzieła podjęli się Teresa Wolińska i Mirosław J. Leszka, którzy zaprosili do współpracy grupę badaczy związanych z Uniwersytetem Łódzkim: Sławomira Bralewskiego, Pawła Filipczaka, Macieja Kokoszkę, Andrzeja Kompa, Małgorzatę B. Leszkę oraz Kiriła Marinowa. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN


Teresa Wolińska, Mirosław J. Leszka (red.), Konstantynopol - Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss.736 cena 79,90 PLN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


In addition to Piotr Grotowski's publication, yet another recent book addresses the Byzantine period. "Konstantynopol - Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim" ("Constantinople - New Rome: The City and Its Inhabitants in the Early Byzantine Period") concentrates on the structure the city during its early years. The articles in the book deal with issues of urbanism, social structure, religion and the broadly defined concept of culture in this New Rome. Topographies, politics and power structures are also examined. The editorial initiative was undertaken by Teresa Wolińska and Mirosław J. Leszka who invited researchers from the University of Lodz to contribute to the volume. Replete with images of contemporary Istanbul of the historical places described.Teresa Wolińska and Mirosław J. Leszka (ed.), Konstantynopol - Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, pp.736, price 79,90 PLN

Brak komentarzy: