sobota, 14 maja 2011

Piotr Grotowski "Święci wojownicy" / Piotr Grotowski “Arms and Armour of the Warrior Saints”

Badania nad ubiorem i uzbrojeniem bizantyńskim nie są dziedziną łatwą. Znikoma ilość zachowanych artefaktów a także niewiele źródeł  powodował, że jeszcze do niedawna niewiele wiedzieliśmy na ten temat. Wśród niewielkiej grupy naukowców, którzy poświęcili się badaniom tego zagadnienia znajduje się Piotr Grotowski. Wynikiem jego wieloletniej pracy jest wydana ostatnio książka „Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843-1261)”. Autor zawarł w niej obszerną analizę ubioru i uzbrojenia używanego na terenach imperium bizantyńskiego od końca ikonoklazmu do odzyskania Konstantynopola. Punktem wyjścia do rozważań nad badanym tematem stały się dla autora wyobrażenia tytułowych świętych wojowników, których nie brakuje w sztuce bizantyńskiej tego okresu. Grotowski, konfrontując ten materiał ikonograficzny z tekstami źródłowymi omawia bardzo szczegółowo uzbrojenie, wyposażenie i insygnia  używane wówczas w armii bizantyńskiej, jak również stara się rozpoznać chronologię zmian jakim ono podlegało w czasie tych czterech wieków. Książka, co warto podkreślić, została wydana w dwóch językach, polska wersja ukazała się nakładem wydawnictwa WAM, natomiast angielską Brill. 

Piotr Łukasz Grotowski, Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843-1261), WAM, Kraków 2011, 496+64 strony, cena 79 PLN


Piotr Grotowski, Arms and Armour of the Warrior Saints: Tradition and Innovation in Byzantine Iconography (843–1261), Leiden: Brill, 2010. 704 pp., price 191 
---------------------------------------------------------------------------------------------


A recent book by Piotr Grotowski explores the arcane field of costume and armor in the Byzantine period. Grotowski’s publication, „Święci wojownicy” (English version published as “Arms and Armour of the Warrior Saints”, Leiden: Brill, 2010) is an in-depth analysis of the dress and armor used in the Byzantine empire persistent in its iconography. Understood as a point relative to its Classical precedents, Grotowski's study questions the iconography's dependence on these sources and the originality of the Byzantine examples used by the mid-Byzantine Army. The analysis includes reference to military manuals and together with the visual evidence provides, according to the publishers notes, (Brill) "a good indicator of iconographic innovation in the art of Byzantium." Additionally - and on the side - a bilingual issue of Grotowski's publication is a welcome extension of Polish scholarship to non-Polish readers.


Piotr Łukasz Grotowski, Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843-1261), WAM, Kraków 2011, 496+64 strony, cena 79 PLNPiotr Grotowski, Arms and Armour of the Warrior Saints: Tradition and Innovation in Byzantine Iconography (843–1261), Leiden: Brill, 2010. 704 pp., price 191 €

Brak komentarzy: