wtorek, 3 maja 2011

Mistrz Paweł z Lewoczy / Master Paul of Levoča


Nakładem krakowskiego wydawnictwa DodoEditor ukazała się monografia Pawła z Lewoczy, pióra Zoltána Gyalókay. Mistrz Paweł to jeden z najważniejszych rzeźbiarzy środkowoeuropejskich późnego średniowiecza. W jego warsztacie powstawały ołtarze zdobiące kościoły Spisza i sąsiadujących z nim regionów. Ich wysoka klasa artystyczna oraz wpływ jaki wywarły na współczesnych sprawiają, że twórczość tego artysty często przywoływana jest w literaturze czeskiej, słowackiej, polskiej czy węgierskiej. Książka stanowi podsumowanie wieloletnich badań Zoltána Gyalókay nad twórczością tego wielkiego artysty.


--------------------------------------------------------------------------------------------

The Cracow publishing house DodoEditor has released Zoltán Gyalókay's monograph on the Master Paul of Levoča. The late medieval sculpture of Master Paul of Levoča certainly deserves more attention in international scholarly literature. His workshop has produced altars for churches in Szepes and neighboring regions. The high craftsmanship of his works and the influence they had on contemporary artists has been studied by Czech, Hungarian, Polish and Slovak scholars. This monograph represents the author’s long-term study of the artist’s oeuvre.

Zoltán Gyalókay, Paweł z Lewoczy. Rzeźbiarz ze Spisza między Krakowem a Norymbergą, DodoEditor, Cracow 2011, 84 pages, 58,00 PLN

Brak komentarzy: