wtorek, 10 maja 2011

Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I / Master Benedict – Architect to King Sigismund I

Początek XVI wieku to okres, w dziejach sztuki polskiej, niezwykle skomplikowany. Jest to czas, w którym miejscowi mistrzowie, wychowani w tradycji gotyckiej muszą sprostać nowym modom nadchodzącym z Włoch. Właśnie w pierwszym trzydziestoleciu wieku XVI przyszło działać bohaterowi monografii Tomasza Ratajczaka „Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I” wydanej przez krakowski Universitas. Prezentując osobę i działalność krakowskiego mistrza, autor wykorzystał niezwykle obfity, jak na polskie warunki, zbiór dokumentów dotyczących królewskich inwestycji oraz najnowsze dane, których ogromną ilość przyniosła, zakończona niedawno, renowacja Zamku Królewskiego na Wawelu. Ratajczak, oprócz rezydencji wawelskiej, omawia również zamki w Piotrkowie, Sandomierzu i Niepołomicach, które także należą do ouvre mistrza Benedykta oraz wpływ jaki te dzieła wywarły na późniejszych twórców. Przedmiotem refleksji autora są także niezwykle skomplikowane zagadnienia stylu tego okresu, które, choć od dawna stanowią temat naukowych dociekań, dalekie są od wyjaśnienia.


Tomasz Ratajczak, Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I, Universitas, Kraków 2011, ss. 498, cena 59 PLN
------------------------------------------------------------------------------------------------------

The medieval period can often be used to address topics traditionally observed as Renaissance accomplishments. Though not the direct focus of Tomasz Ratajczak’s new book “Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I” (Master Benedict – Architect to King Sigismund I), the activities of the royal architect were based in the historical melting-pot that was Wawel Hill. Ratajczak presents a thorough analysis of royal commissions in an extensive collection of documentation alongside studies of recent restoration work on the castle. Ratajczak examines not only the residence on Wawel, but the castles in Piotrkow, Sandomierz and Niepolomice, all part of Master Benedict’s oeuvre that influenced later architects. The general style of this period and also comes under analysis.


Tomasz Ratajczak, Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I, Universitas, Kraków 2011, ss. 498, cena 59 PLN

Brak komentarzy: