wtorek, 3 maja 2011

Europa Jagellonica

Znamy już pierwsze szczegóły projektu "Europa Jagellonica 1386/1572, kultura i sztuka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów", realizowanego wspólnie przez Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK), Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam (HBPG), Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW), Zamek Królewski w Warszawie (ZKW) oraz Des Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO). W jego ramach zostaną zorganizowane kosztem ponad miliona euro trzy wystawy, które odbędą się w Kutnej Horze (maj-wrzesień 2012), Warszawie (październik-styczeń 2013) i Poczdamie (marzec-czerwiec 2013), każda poświęcona innemu zagadnieniu. W Kutnej Horze przedstawiona zostanie problematyka kultury miast i ich elit, w Warszawie dominującym tematem będzie kultura dworu, natomiast wystawa w Poczdamie poświęcona będzie polityce dynastycznej Jagiellonów. Cały projekt ma za zadanie przedstawić tytułowe zagadnienia w szerokim kontekście kultury europejskiej XV i XVI wieku.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recent news spotlights an extraordinary project: "Europa Jagellonica 1386/1572: Art and Culture in Central Europe of the Jagiellon Dynasty" a project put together by the:
- Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK),
- Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam (HBPG),
- The National Museum in Warsaw (MNW),
- The Royal Castle in (ZKW) and
- Des Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas of University of Leipzig (GWZO).
The over 1 milion euro program includes three exhibitions, which will be held in Kutna Hora (May-September 2012), Warsaw (October 2012 - January 2013) and Potsdam (March-June 2013). Each exhibtion venue will feature a different aspect of the project's theme. In Kutna Hora, the focus will be on aspects of urban culture and its elites, in Warsaw the dominant topic will be that of court culture, and in Potsdam the attention will be on the Jagiellonian's marriage policy. The project, in its entirety, aims to present these issues in the broad context of European culture of the 15th can 16th centuries. 

Brak komentarzy: