czwartek, 19 maja 2011

Nowe wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku / New Exhibitions at Malbork Castle Museum

W tym roku przypada pięćdziesiąta rocznica utworzenia Muzeum Zamkowego w Malborku. Z pośród imprez towarzyszących obchodom zwróciły nasza uwagę dwie wystawy.


Pierwsza z nich, zatytułowana „Szczerbiec – miecz koronacyjny królów polskich w świetle badań technologicznych” przedstawia wyniki analiz, przeprowadzonych przez dr Marcina Biborskiego z Instytutu Archeologii UJ, przy udziale dr Grzegorza Żabińskiego z Muzeum Zamkowego w Malborku i mgr. inż. Janusza Stępińskiego z Instytutu Metalurgii AGH. Rezultatem, zaprezentowanych na tej bardzo interesującej choć niewielkiej wystawie, badań jest między innymi, ustalenie techniki oraz materiału użytych do wykonania miecza, czy próba odpowiedzi na pytania dotyczące czasu i miejsca powstania zabytku. Wystawę będzie można oglądać do 30 września.


Natomiast od 21 maja do 2 października na Zamku Średnim będzie można obejrzeć ekspozycję pod tytułem „Crème de la crème. Najcenniejsze z cennych malborskiego muzeum”. Wśród pokazanych eksponatów znajdą się między innymi arcydzieła sztuki gotyckiej - Chrystus w Ogrojcu (dzieło z warsztatu toruńskiego), św. Jerzy czy XV wieczne manuskrypty z traktatami Jana Dunsa Szkota.


---------------------------------------------------------------------------------------------------


We are pleased to report about two exhibitions opening in May at Malbork castle: “Szczerbiec – miecz koronacyjny królów polskich w świetle badań technologicznych” (“The Jagged Sword: Technological Studies on the Coronation Sword of the Polish Kings” 06.05 – 30.09.2011) and “Crème de la crème. Najcenniejsze z cennych malborskiego muzeum” (“Crème de la crème. Malbork Museum’s most precious of the precious” 21.05 – 02.10.2011). Both exhibitions form parts of the 50-year anniversary of the Museum's founding.


The smaller, though equally significant exhibition, focuses on the “Jagged Sword” used for the coronation of Polish kings since 1320. Though the original (housed in Wawel Castle in Cracow) will not make an appearance, one of its facsimiles will be present alongside a presentation of the technical research that was conducted on the sword over the past year by Marcin Biborski (Institute of Archeology, Jagiellonian University), Janusz Stępiński (Institute of Metalurgy, University of Science and Technology, Cracow) and Grzegorz Żabiński (Malbork Castle Museum). The result were published in volume 14 of Studia Waweliana, Cracow, 2009: Marcin Biborski, Janusz Stępiński, Grzegorz Żabiński, "Nowe badania nad Szczerbcem – mieczem koronacyjnym królów polskich" ("New Research on the Szczerbiec – the Coronation Sword of Kings of Poland" summary).


With a telling title, the latter exhibition will bring together over 30 of the museum’s most prized objects. The Gothic period will figure significantly among the works to be displayed in the recently resorted interior of the Great Refectory of the castle. Among these: Christ in the olive garden by the Master of the Torun Beautiful Madonna (1390-95), a carved St. George in its original placement, the so called Treasure from Kwidzin along with mid 15th century philosophical manuscripts of Duns Scotus.

Brak komentarzy: