poniedziałek, 23 maja 2011

Nowa analiza Drzwi Gnieźnieńskich / Iconographic Methodology and the Gniezno Doors in Paweł Stróżyk's New Book

Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach dziedzin z zakresu nauk pomocniczych historii jest ikonografia historyczna. I właśnie tej problematyce poświęcona jest ostatnia publikacja Pawła Stróżyka „Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie Drzwi Gnieźnieńskich”. W pierwszej części pracy, autor omawia problematykę związaną z nieczęstym, jak sam zauważa, wykorzystywaniem źródeł ikonograficznych w badaniach historyków. Część druga natomiast, to próba zmierzenia się z zagadką Drzwi Gnieźnieńskich. Analizując dzieło przy pomocy metod badawczych właściwych dla uprawianej przez siebie dziedziny, Stróżyk wysuwa nowe hipotezy dotyczące fundatora czy pierwotnego miejsca przeznaczenia gnieźnieńskiego zabytku. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu Historii UAM.


Paweł Stróżyk, Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie Drzwi Gnieźnieńskich, Instytut Historii UAM, Poznań 2011, 300 pp, 30 PLN


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Paweł Stróżyk’s new book, “The Iconographic Source in Source-based Studies. The Gniezno Doors as Example”, takes up the popular and much debated issue of historical iconography in research. The first part of the book examines what the author considers to be the infrequent use of iconographic sources by historians. In the second part, however, Stróżyk attempts to enlist the approach outlined in the first to analyze the Gniezno Doors. His application of iconographic history brings forth new theories concerning the work’s patron and its original location.

Paweł Stróżyk, Źródła ikonograficzne w badaniu źródłoznawczym na przykładzie Drzwi Gnieźnieńskich, Instytut Historii UAM, Poznań 2011, 300 pp, 30 PLN

Brak komentarzy: