czwartek, 30 czerwca 2011

Ikony – obrazy w świątyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej/Icons - Painted Images in Roman Catholic Sanctuaries on the Former Polish Commonwealth

Nakładem krakowskiego wydawnictwa Collegium Columbinum ukazała się książka Mirosława P. Kruka „Ikony – obrazy w świątyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej”. Autor, będący nota bene znakomitym specjalistą w dziedzinie malarstwa ikonowego, przedstawił w niej wyniki swoich wieloletnich badań nad recepcją ikon w świątyniach katolickich. W książce znajdziemy więc analizę pochodzenia tych wizerunków, sposobów ich pozyskiwania, funkcji i miejsca ikon – obrazów w kościele czy charakteru i świadectw ich kultu. Sporą część pracy Kruk poświęcił omówieniu historii (grupując je według określonych topoi) związanych z tymi ikonami, które zyskały miano wizerunków cudownych. Autor zamyka swoje rozważania analizą zjawiska formalnej okcydentalizacji tych wizerunków, jakie niejednokrotnie następowało poprzez ingerencje w warstwę malarską obrazów. Cennym uzupełnieniem pracy jest zamieszczony na końcu katalog ikon znajdujących się w kościołach rzymsko – katolickich.

Mirosław P. Kruk, Ikony – obrazy w świątyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej, Kraków, Collegium Columbinum 2011, 480 stron, 82 PLN


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miroslaw P. Kruk, in his new book entitled „Ikony – obrazy w swiatyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej" (Icons - Painted Images in Roman Catholic Sanctuaries on the Former Polish Commonwealth), presents the results of his long-term research on the reception of icons in their sacred context. His analysis considers the origins of these images, their function and place as witnesses of religious practice. A significant portion of the book is dedicated to the history of the icons, which have, over time, been attributed the status of miraculous images. A valuable resource is the catalogue of icons at the end of the volume.

Miroslaw P. Kruk is a specialist in icon painting who teaches at Gdansk University

Miroslaw P. Kruk, Ikony – obrazy w swiatyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzczypospolitej (Icons - Painted Images in Roman Catholic Sanctuaries on the Former Polish Commonwealth), Kraków: Collegium Columbinum 2011, pp. 480, 82,00 PLN

Brak komentarzy: