środa, 20 kwietnia 2011

Wystawy 2011/Exhibitions 2011

Jakkolwiek blog nasz ma dotyczyć przede wszystkim sztuki w Polsce, to jednak uważamy za zasadne umieszczać na nim również informacje o wystawach organizowanych w innych krajach. W końcu sztuka w Polsce nigdy nie była odizolowana od zjawisk zachodzących w innych częściach Europy. Oto zatem kilka najbliższych wystaw, które zwróciły naszą uwagę i o których wkrótce postaramy się napisać szerzej:

"Die Salier. Macht im Wandel". Zorganizowana przez Historiches Museum der Pfalz w Spirze wystawa, odbywająca się w ramach obchodów Roku Salickiego, to jeden z hitów pierwszej połowy roku. Tym bardziej, że w jej ramach wydzielono osobną część zatytułowaną "Des Kaizer letzte Kleider", na której prezentowane są oryginalne tkaniny z epoki oraz sposoby ich restauracji. Obie wystawy odbywają się od 10 kwietnia do 30 października.
- "Guariento e il Padova Carraese" to wydarzenie chyba bez precedensu. Wystawa odbywająca się równocześnie w pięciu padewskich muzeach dotyczy wszystkich aspektów życia w tym pięknym mieście w 14 wieku. Potrwa od 16 kwietnia do 30 lipca.

- "Der 'Verschwundene' Dom. Wahrnehmung und Wandel der Mainzer Kathedrale im Lauf der Jahrhunderte" Monograficzna wystawa o katedrze w Moguncji zorganizowana przez tamtejsze muzeum katedralne. Potrwa od 15 kwietnia do 16 października.


- "Ercole il fondatore. Dall'Antichita al Rinascimento". Wystawa poświęcona mitowi Herkulesa od starożytności do renesansu. Zorganizowana przez Museo di Santa Gulia w Brescii, potrwa od 11 lutego do 12 czerwca.

- "Der Dombau von St. Stephan. Die originalpläne aus dem Mittelalter" na wystawie zorganizowanej przez Wien Muzeum Karlsplatz prezentowane są średniowieczne plany architektoniczne. Trwa od 11 marca do 21 sierpnia.

- "L’Épée. Usages, mythes et symboles". Tematem tej niewielkiej wystawy zorganizowanej przez paryskie Musée Cluny będzie miecz, we wszystkich swoich aspektach: technologicznym, użytkowym, mitologicznym i symbolicznym. Wystawa potrwa od 28 kwietnia do 26 września.

-"Trônes en majesté" to wystawa poświęcona najbardziej chyba oczywistemu symbolowi władzy, jakim jest tron. Ponad 40 takich obiektów z całego świata zgromadzono na tej niecodziennej wystawie zorganizowanej w Wersalu, która potrwa od 1 marca do 19 czerwca.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Though our blog is intended to deal with Polish and central European art, we would like to give notice about a few exhibitions currently on across Europe. After all, Polish art did not develop in a vacuum…

- "Die Salier. Macht im Wandel". Organized by the Historiches Museum der Pfalz in Speyer. In addition to this main commemorative exhibition, a special display of period textiles ("Des Kaizer letzte Kleider") completes the show. April 10 – October 30, 2011.

- "Guariento e il Padova Carraese" An extraordinary opportunity to see life in 14th century Padua. April 16 – July 30, 2011

- "Der 'Verschwundene' Dom. Wahrnehmung und Wandel der Mainzer Kathedrale im Lauf der Jahrhunderte" April 15 – October 16, 2011.

- "Ercole il fondatore. Dall'Antichita al Rinascimento". Covering the myth of Hercules from Ancient Rome to the Renaissance. Museo di Santa Gulia in Brescia. February 11 – June 12, 2011.

- "Der Dombau von St. Stephan. Die originalpläne aus dem Mittelalter" A showing of medieval architectural drawings organized by the Wien Museum Karlsplatz. March 11 – August 21, 2011.

- "L’Épée. Usages, mythes et symboles". An intimate exhibition covering the technological, practical, mythical and symbolic history of this “mechanism” put together by the Musee de Moyen Age, Paris. April 28 – September 26, 2011.

-"Trônes en majesté" One of the essential symbols of power… over 40 examples on view. Chateau de Versailles. March 1 – June 19, 2011.

Brak komentarzy: